Kind - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kind Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe éki "iki" sözcüğünden +ntI sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iki maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde ḳındır- "tahrik etmek (tahriş etmek?)" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesinde ḳın- "acıtmak, eziyet etmek, can yakmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kına- maddesine bakınız.
Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁaṣr عصر z "1. çağ, zaman, devir, saat, herhangi bir zaman süresi, 2. ikindi vakti" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dry kökünden gelen dirāyat دراية z "bilme, tanıma, farkında olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darā درا z "bildi, bilincinde idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça Ahl kökünden gelen ˀahl أهل z "1. bir yerde ikamet eden, hane halkından olan, eş(ler), yerli halk, 2. uygun, layık, kalifiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀuhūl اوهول z "evlenme, bir yere yerleşme, iskân etme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ˀahala "bir yerde ikamet etti, kondu, yerleşti, evlendi, komşuluk etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġmz kökünden gelen ġammāz غمّاز z "1. göz kırpan, 2. biri aleyhine kötü söz söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġamz غمز z "1. göz kırpma, 2. biri hakkında kötü söz söyleme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için gamze maddesine bakınız.
Arapça ḥds̠ kökünden gelen ḥadīs̠ حديث z "1. olay, vaka, 2. Peygamber hakkında anlatılan anekdot" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadas̠a حدوث z "oldu, vuku buldu" sözcüğünün sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #χdş חדש z "yeni olma" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #χdt חדת z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça hcw kökünden gelen hacw هجو z "yergi, satir, alay, aşağılayıcı şarkı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacā هجا z "alay etti, biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu, satirize etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hece maddesine bakınız.
Arapça ḥḏr kökünden gelen maḥḏūr محذور z "sakınacak veya korkacak şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḏira حذر z "sakındı, korktu" fiilinin mefˁuludur.
Arapça ḳwl kökünden gelen maḳūlat مقولة z "1. (bir nesne hakkında) söylenen şey, 2. felsefede kategori, cins" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāla قال z "söyledi" fiilinin mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.
Arapça şkw kökünden gelen muştakī مشتكى z "şikâyet eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakā "yakındı, şikâyet etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için şikâyet maddesine bakınız.
Arapça şkw/şky kökünden gelen şikāyat شكاية z "yakınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakā شكا z "yakındı" fiilinin masdarıdır.
Arapça wḳy kökünden gelen wiḳāyat وقاية z "koruma, saklama, sakınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳā وقا z "korudu, sakladı, sakındı" fiilinin masdarıdır.
Eski Türkçe yak-1 "yanda veya yakında olmak, yaklaşmak, yamanmak, yamacında olmak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yā- fiilinden evrilmiştir.
Fransızca anecdote "bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anékdotos ανέκδοτος z "yayınlanmamış hikaye, dedikodu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ékdotos έκδοτος z "dışarı-verilmiş, yayımlanmış" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca dídōmi, do- δίδωμι, δο- z "vermek" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için doz maddesine bakınız.
Fransızca antisémite "Yahudi düşmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sémite "Sami ırkından olan (Yahudi veya Arap)" sözcüğünden anti+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Sém σέμ z "Nuh'un oğlu, Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen Şem שם z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice şem שם z "isim" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için anti+ maddesine bakınız.
Fransızca catégorie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince categoria sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca katēgoría κατηγορία z "1. itham, 2. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca katēgoreúō κατηγορεύω z "biri veya bir şey hakkında konuşmak, iddia etmek, itham etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak" fiilinden kata+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca albumine "yumurta akında bulunan bir protein" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince albumen "ak madde, yumurta akı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince albus "beyaz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için albinos maddesine bakınız.
Fransızca intéressant "ilgi çekici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca intéresser "ilgilenmek, ilgilendirmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince interesse "farkında olmak, bir konunun 'içinde olmak', ilgilenmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince esse "olmak" fiilinden inter+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için esans maddesine bakınız.
Fransızca caoutchouc "kauçuk bitkisi, hevea brasiliensis, bu bitkinin zamkından elde edilen elastik madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1745 La Condamine, Fr. seyyah.) Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen caucho sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca macaron "badem ve yumurta akından yapılan kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca maccarone "küçük hamur işi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için makarna maddesine bakınız.
Fransızca monographie "tek konu hakkında akademik çalışma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mono+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca mousse "köpük, çırpılmış yumurta akından yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mulsum "ballı şey, tatlı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mel "bal" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için melas maddesine bakınız.
İngilizce ombudsman "vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İsveççe ombudsman "görevli kişi, vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Norsça (Vikingce) umbodh "görev, yetki" ve Norsça (Vikingce) man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +men2 maddesine bakınız.
Latince a priori "'öncekinden', mantıkta ve diyalektikte önceden doğruluğu kabul edilmiş olan önerme" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prior "daha önce, önceki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince prius "önce" sözcüğünün tafdilidir.
Moğolca serigün veya serüün "taze, dinçleştiren, ferahlatan" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca serege- veya sergüge- "ayıltmak, uyarmak, canlandırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca sere- "ayılmak, uyanmak, farkında olmak, anlamak, sezmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sez- maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde ḳındır- "tahrik etmek (tahriş etmek?)" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesinde ḳın- "acıtmak, eziyet etmek, can yakmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kına- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.