Kib - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kib Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁāḳibat عاقبة z "ard, son, sonra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عقب z "ardından geldi, takip etti" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ˁaḳb عقب z "topuk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için akab maddesine bakınız.
Arapça ḳbḍ kökünden gelen inḳibāḍ إنقباض z "(dil veya ruhta) tutukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabḍ قبض z "tutma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kabz maddesine bakınız.
Arapça ḳubayba(t) "topçuk, içli köfte (Suriye yemeği)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳubba(t) "top, kubbe" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için kubbe maddesine bakınız.
Arapça ḳbl kökünden gelen ḳiblat قبلة z "namazda Mekke'ye dönme, namazda dönülen yön" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قبل z "kabul etti, boyun eğdi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Arapça kibār كبار z "büyükler, ekâbir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kbr kökünden gelen kabīr كبير z "büyük" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kebir maddesine bakınız.
İbranice ḳibbutz קִבּוּצ z "1. toplanma, bir araya gelme, birlik, 2. İsrail'de kolektif mülkiyete dayalı topluluk" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #ḳbtz קבצ z "toplama, bir araya getirme" kökünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳabḍ قبض z "(eliyle) sıkıca kavrama, tutma, elini yumruk yapma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kabz maddesine bakınız.
Arapça kbr kökünden gelen kibr كبر z "büyüklük, azamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabr veya kubr veya kabārat كبر/كبارة z "büyük olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça kbrt kökünden gelen kibrīt كبريت z "kükürt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kebrītā veya kubritā כבריתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kibrītu veya kubrītu sözcüğünden alıntıdır.
Arapça manāḳib مناقب z "1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça nḳb kökünden gelen manḳabat منقبة z "dar yol, dağ geçidi" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça naḳb نقب z "delme, delip geçme, yol aşma, dağ aşma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için nakip maddesine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde binen. anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan râkib kelimesi binici. anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.