Kes- - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kes- Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkiye Türkçesinde >> kökünden gelen kesinkes "katiyen" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kes- fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kes- maddesine bakınız.
Fransızca château "müstahkem konut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince castellum "küçük kale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince castrum "'yolu kesilip ayrılmış yer', surla çevrili yerleşim veya kale, müstahkem yer, askeri garnizon" sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kas-tro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kes-2 "kesmek" kökünden türetilmiştir.
Türkçe kes- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kes- maddesine bakınız.
Türkçe kes- fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kes- maddesine bakınız.
Türkçe yan kesmek "kemere takılı olan para kesesini keserek para çalmak" deyiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (İlk kullanımı: Men) Daha fazla bilgi için yan, kes- maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 6 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.