Kaynam - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kaynam Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça fwr kökünden gelen fawarān فوران z "kaynama, patlama, fışkırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāra فار z "kaynadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça fawrī فورى z "kaynayarak, ani, patlama şeklinde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fwr kökünden gelen fawr فور z "kaynama, patlama" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için feveran maddesine bakınız.
Arapça ġly kökünden gelen ġalayān غليان z "kaynama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalā غلا z "kaynadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣdr kökünden gelen maṣdar مصدر z "bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, fiil mastarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadr صدر z "çıkma, türeme, bir kaynaktan kaynama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için sudur maddesine bakınız.
Arapça nşA kökünden gelen manşaˀ منشء z "suyun kaynadığı yer, kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşˀat نشءة z "doğma, çıkma, kaynama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için neşet maddesine bakınız.
Arapça nşA kökünden gelen naşˀat نشأة z "doğma, çıkma, (akarsu) kaynama, kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa "doğdu, kaynadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣdr kökünden gelen ṣudūr صدور z "çıkma, öne çıkma, ileri gitme, bir kaynaktan kaynama, türeme, yayılma, (ferman) yayımlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صدر z "çıktı, öne veya ileriye çıktı" fiilinin masdarıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce boiler "kaynama kazanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to boil "kaynamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen bouiller fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince bullire "'kabarcıklanmak', kaynamak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top, rulo" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *beu- "şiş, yuvarlak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca eczéma "bir cilt hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ékzema έκζεμα z "ciltte çıkan kabartı, isilik, döküntü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ekzéō εκζέω z "kabarıp taşmak, isilik dökmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca zéō ζέω z "kabarmak, kaynamak" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yes- "kabarmak, kaynamak, mayalanmak" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce enzyme "canlı organizmalarda katalizör rolü oynayan bazı kimyasal maddelerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen enzym sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1878 Wilhelm Kühne, Alm. fizyolojist.) Bu sözcük Eski Yunanca enzéō ενζέω z "içten kabarmak, mayalanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca zéō ζέω z "kabarmak, kaynamak, mayalanmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yeuə- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için coş- maddesine bakınız.
Fransızca effervescent "kabaran, kaynayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effervescere "kaynayıp taşmak, galeyana gelmek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fervere "kaynamak" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fermante maddesine bakınız.
Fransızca fermenter "mayalanmak, mayalandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince fermentum "maya" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince fervere "kaynamak, mayalanmak" fiilinden +mentum sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhreuə- "kaynamak, pişmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca sortie "çıkış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca sortir "çıkmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince surgere, surect- "fışkırmak, kaynamak, (su) yer yüzüne çıkmak" fiilinden türetilmiştir.
Rusça samovar "otomatik çay pişirme cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça samo "kendi" ve Rusça varit' "kaynamak" sözcüklerinin bileşiğidir.
Bu arama sonucu toplam 17 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.