Karg - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Karg Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe karga sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe karğı veya karğu sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe karga- "lanetlemek, aleyhine dua etmek" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir.
Farsça kāhgil كاهگل z "saman ve çamurla yapılan harç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kāh veya kah كاه/كه z "saman" ve Farsça gil گل z "çamur" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kehribar, kil maddelerine bakınız.
İngilizce cargo "ticari yük, özellikle gemi yükü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cargo "yük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *carricum sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince carrus "Galyalılara mahsus iki tekerlekli ağır yük arabası, kağnı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen karros sözcüğünden alıntıdır.
Moğolca karguça- "çatışmak, çarpışmak" fiili ile eş kökenlidir. Moğolca fiil Moğolca kargu- "karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek" fiilinden türetilmiştir.
Eski Türkçe karga sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça dġdġ kökünden gelen daġdaġat دغدغة z "1. gıdıklama, gıcıklama, 2. anlaşılmaz şekilde konuşma, 3. kargaşa, teşviş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daġdaġa دغدغ z "gıdıkladı, anlaşılmaz şekilde konuştu vb." fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça ftn kökünden gelen fitnat فتنة z "1. ateşle yakma, 2. sınama, sınav, fikir ayrılığı ve kargaşa, yoldan çıkma, iç savaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatn veya futūn فتن/فتون z "yakma, ateşe atma" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça harc wa marc هرج و مرج z "kargaşa, kaos" deyiminden alıntıdır.
Arapça zrḳ kökünden gelen mizraḳ مزرق z "saplama ve batırma aracı, kargı, süngü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zerk maddesine bakınız.
Arapça nawlūn نولون z "deniz nakliye ücreti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca naûlon veya naûlos ναῦλον/ναῦλος z "gemi yükü, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca naûs ναῦς z "gemi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nāu-2 "gemi" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için navigasyon maddesine bakınız.
Arapça nfr kökünden gelen nafrat نفرة z "1. kargaşa, kaçışma, panik, 2. antipati, (birisinden) kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafara نفر z "ürktü, ürküp kaçtı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nefer maddesine bakınız.
İspanyolca cañasta "1. hasır sepet, 2. bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Eski Yunanca kánastron κάναστρον z "hasır sepet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kánna κάννα z "kamış, kargı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳanyā קניא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen ḳanū sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük İbranice aynı anlama gelen ḳāne קנ z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca canon "1. kilise yasası, 2. ilahilere özgü bir koro tekniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince canon "yasa, özellikle kilise yasası" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kanōn κανων z "1. kargı, çıta, cetvel, 2. kural, yasa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kánna κάννα z "kamış, kargı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳanyā קניא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kanasta maddesine bakınız.
Eski Türkçe karlıgaç veya kargılaç sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca anarchie "yönetimsizlik, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arχē αρχη z "iktidar, hükümranlık, önderlik" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +arşi maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kontári κοντάρι z "mızrak, kargı, sırık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kontós κοντός z sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Yunanca kentéō κεντέω z "saplamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için santra maddesine bakınız.
Yeni Yunanca koliós veya kolías κολιός/κολίας z "bir tür uskumru" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca koloiós κολοιός z "alaca karga, saksağan" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Yeni Yunanca kontáki κοντάκι z "1. sopa, sap, dipçik, 2. rulo şeklinde evrak, ferman" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kóntaks κόνταξ z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kontós κοντός z "sırık, kargı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca strychnine "kargabüken bitkisinden elde edilen zehir" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca strýχnos στρύχνος z "kargabüken bitkisi" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça cūş u χurūş جوش و خروش z "kargaşa, herkesin öfke veya heyecanla birbirine girdiği durum" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça cūş جوش z "galeyan" ve Farsça χurūş خروش z "haykırış, yüksek sesle bağırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) χrōstan "bağırma, haykırma" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için coş-, horoz maddelerine bakınız.
Farsça kārgāh كارگاه z "çalışma yeri, tezgâh, özellikle dokuma tezgâhı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +kâr, +gâh maddelerine bakınız.
Farsça nāy veya nay ناى/نى z "kamış, kamıştan yapılan çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) nād "kamış, kargı, ok" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe nāḍá नाड z "kamış, kargı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca carriére "güzergâh, tutulan yol, meslek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca carriera "araba yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince carrus "yük arabası" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.
İngilizce personnel carrier "personel taşıyıcı (bir tür askeri araç)" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to carry "taşımak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca charrier fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince carricare "araba ile taşımak" fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.
Fransızca carroserie "1. at arabası imalathanesi, 2. otomobil veya at arabasının dış kasası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca carrosse "bir tür at arabası" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen carrozza sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca carro "araba" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kargo maddesine bakınız.
Fransızca crampon "ucu eğri çivi, kargaburun çivisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *krampo "çengel" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kramp maddesine bakınız.
Fransızca marchandise "ticari eşya, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marchand "tüccar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mercans, t- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mercari "alıp satmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.