Kami - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kami Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça kml kökünden gelen kāmil كامل z "olgun, kemale ermiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça kml kökünden gelen mutakāmil متكامل z "tekâmül eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça takāmul تكامل z "bütünlenme, kemale erme" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Eski Türkçe kamış sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca récamier "sırtsız kanape" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Mme. de Récamier "Fransız kanaat önderi (1777-1849)" özel adından türetilmiştir.
İtalyanca caminetto "küçük ocak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca camino "ocak" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caminus sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şömine maddesine bakınız.
Japonca kamikaze "1. kutsal rüzgâr, Ortaçağda istilacı Moğol ordularını dağıtan mucizevi fırtına, 2. İkinci Dünya Savaşında Japon intihar uçağı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁtb kökünden gelen ˁatabat عتبة‎‎‎ z "eşik, mecazen yüksek bir kişinin makamı ve kapısı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça kml kökünden gelen akmal أكمل z "daha mükemmel, en mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāmil كامل z "mükemmel" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça frġ kökünden gelen farāġ فراغ z "bir mülkü veya makamı bedelsiz olarak terketme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ferağ maddesine bakınız.
Arapça ḥṣr kökünden gelen ḥaṣīr حصير z "her türlü örgü, paravan, özellikle ot veya kamıştan örülü yaygı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hasr maddesine bakınız.
Arapça χayzurān خيزران z "tropik ülkelerde yetişen ve yaprakları örme mobilya yapımında kullanılan bir cins kamış, rattan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χzīr חזירא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça kˁb kökünden gelen kaˁbat كعبة z "Mekke'de hacer-i esved adlı taşı barındıran kutsal makamın adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Arapça ḳlm kökünden gelen ḳalam قلم z "kamıştan yapılmış yazı aracı, kalem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳalamā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kálamos κάλαμος z "kamış, kamış kalem" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça kml kökünden gelen kāmil كامل z "olgun, kemale ermiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça ḳand قند z "şeker kamışından elde edilen külçe şeker, şekerleme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kand sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen khanḍa खण्ड z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Dravidce kanṭu "külçe" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rcˁ kökünden gelen marciˁ مرجع z "kendisine geri dönülen yer, başvuru makamı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rucūˁ رجوع z "geri dönme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için rücu maddesine bakınız.
Arapça şġl kökünden gelen maşġalat مشغلة z "uğraşı, iş güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şuġl شغل z "meşgul olma, uğraşma, bir boşluğu veya alanı veya makamı işgal etme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça kml kökünden gelen mutakāmil متكامل z "tekâmül eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça takāmul تكامل z "bütünlenme, kemale erme" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
İspanyolca cañasta "1. hasır sepet, 2. bir iskambil oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Eski Yunanca kánastron κάναστρον z "hasır sepet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kánna κάννα z "kamış, kargı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳanyā קניא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen ḳanū sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük İbranice aynı anlama gelen ḳāne קנ z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca canon "1. kilise yasası, 2. ilahilere özgü bir koro tekniği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince canon "yasa, özellikle kilise yasası" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kanōn κανων z "1. kargı, çıta, cetvel, 2. kural, yasa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kánna κάννα z "kamış, kargı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳanyā קניא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kanasta maddesine bakınız.
Eski Türkçe kamış sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca fagotte "nefesli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fagotto "1. demet, başak veya kamış destesi, 2. nefesli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince facus "başak veya kamış destesi" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phákelos φάκελος z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca kalamári καλαμάρι z "mürekkep balığı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kálamos κάλαμος z "kamış, kalem" sözcüğünden +ari sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kalem maddesine bakınız.
İtalyanca caramello "1. şeker kamışı şurubu, kaynatılmış şekerli su, 2. yakılmış şeker" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca caramillo "şeker kamışı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca caramo "kamış" sözcüğünün küçültme halisidir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen calamus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kálamos sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kalamar maddesine bakınız.
Fransızca cathedrale "piskoposluk makamı olan kilise" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cathedralis ecclesia deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kathédra καθέδρα z "1. koltuk, 2. her çeşit makam, piskoposluk makamı" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰédra ἕδρα z "oturma yeri, sandalye, koltuk" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sed-rā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sed-1 "oturmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sedye maddesine bakınız.
Fransızca cheminée sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince caminatus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caminus "ocak, fırın" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kamīnos καμίνος z "kubbe şeklinde taş fırın, tandır, evren" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kemer maddesine bakınız.
Fransızca chemise "gömlek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince camisia sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kamísion "uzun etekli gömlek" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça kamand كمند z "çekince daralan düğüm, ilmik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kamīdan كميدن z "küçülmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça kam كم z "küçük" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça nāy veya nay ناى/نى z "kamış, kamıştan yapılan çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) nād "kamış, kargı, ok" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe nāḍá नाड z "kamış, kargı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şakar شكر z "şeker kamışından elde edilen tatlı madde" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen śakkharā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śárkarā शर्करा z "1. çakıltaşı, 2. külçe veya kristal şeker" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) taχt تخت z "oturma yeri, divan, hükümdar makamı" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.