Kaca - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kaca Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe kab sözcüğünden +çAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kap maddesine bakınız.
Türkçe kaç- fiilinden +AmAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kaç- maddesine bakınız.
Arapça ḥḏr kökünden gelen maḥḏūr محذور z "sakınacak veya korkacak şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḏira حذر z "sakındı, korktu" fiilinin mefˁuludur.
Arapça lcˁ kökünden gelen multacī ملتجي z "bir yere kaçan, iltica eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilticāˀ إلتجاء z "sığınma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için iltica maddesine bakınız.
Hotan Saka dilinde rraha "at arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sakaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raθa- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe rátha- रथ z "iki tekerlekli tören arabası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için rahvan maddesine bakınız.
Eski Türkçe aşina "Göktürk hükümdarlarının hanedan adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Soğdca ağşēna veya ağsīnag "mavi veya yeşil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hotan Saka dilinde aşşeina "mavi, koyu mavi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sakaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aχşaēna "karanlık, koyu renk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde χşaēta "ışık, ışıma" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.
Eski Türkçe kaçan sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaç sözcüğünden +An3 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kaç maddesine bakınız.
Farsça gurēzgāh گريزگاه z "1. kaçacak yer, kaçma kapısı, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gurēz گريز z "kaçış" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça gurēχtan, gurēz- گريختن, گريز z "kaçmak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen virēχtan, virēç- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gü+, +gâh maddelerine bakınız.
Farsça mardumgurēz "insanlardan kaçan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mert, girizgâh maddelerine bakınız.
Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen ttarkana sözcüğü ile eş kökenlidir. Sakaca sözcük Soğdca aynı anlama gelen tarχān sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hun dilinde aynı anlama gelen tarḳan veya tarχan sözcüğünden alıntıdır.
Hotan Saka dilinde kaba "bir tahıl ölçeği, çanak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Sakaca sözcük Soğdca aynı anlama gelen kapç veya kapçē veya kapçīk sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) bir sözcükten evrilmiştir.
Soğdca aynı anlama gelen χwatēn sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Soğdca yazılı örneği bulunmayan *χwatāw-ni sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca χwatāw "kral, hükümdar" sözcüğünden türetilmiştir. Soğdca sözcük Soğdca χwa "kendi" ve Soğdca tāw "güç, güçlü" sözcüklerinin bileşiğidir. Soğdca sözcük Hotan Saka dilinde χattuna "kraliçe" sözcüğünden alıntıdır.
Soğdca kand "şehir, kale" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Soğdca sözcük Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen kanthā sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.