Kaçınma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kaçınma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cnb1 kökünden gelen ictināb إجتناب z "yanından geçme, dışından dolaşma, kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça iḥtirāz إحتراز z "kaçınma, çekinme, kendini koruma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarz حرز z "saklama, koruma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça nfr kökünden gelen nafrat نفرة z "1. kargaşa, kaçışma, panik, 2. antipati, (birisinden) kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafara نفر z "ürktü, ürküp kaçtı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nefer maddesine bakınız.
Arapça nkl kökünden gelen tankīl تنكيل z "'kaçındırma', ibret için ceza verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nukūl نكول z "kaçınma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Fransızca écarter "iskambilde kâğıt kaçmak, bir tehlikeden kaçınmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İtalyanca aynı anlama gelen scartare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excartare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince carta "kâğıt" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
Fransızca ésquive "çevik beden hareketiyle bir darbeden kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca esquiver "kaçınmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen esquivar sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 7 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.