Ḳym - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ḳym Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen iḳāmat إقامة z "1. kurma, dikme, ayağa kaldırma, 2. konma, konaklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "ayağa kalkma, durma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen iḳāmat إقامة z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ikame maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen istiḳāmat إستقامة z "dik durma, düz gitme, doğruluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāˀim قائم z "duran, varolan, birinin yerinde duran" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāmat قامة z "1. duruş, boy, endam, 2. namaz için ayakta durma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "1. ayağa kalkma, durma, dikilme, 2. karşı koyma, direnme, 3. başında durma, yönetme, 4. var olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳawm قوم z "bir yerde yerleşik olan halk, ulus, kavim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāˀimat قائمة z "bir şeyin yerine geçen, kaim olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳayyim قيّم z "yönetici, bekçi, bir şeyi vekâleten idare eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāmat veya ḳiyām قامة/قيام z "durma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳayyūm قيّوم z "ebedi, kalıcı, Allahın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiwām قوام z "bir arada durma, mukavemet, konsistans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiyām قيام z "hep beraber ayağa kalkma, kalkışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu, ayağa kalktı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiyāmat قيامة z "1. birlikte ayağa kalkma, kalkışma, 2. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "ayağa kalkma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳīmat قيمة z "değer, nicelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu, kıvamlı idi, değerli idi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen maḳām مقام z "1. durma yeri, mevki, konak, istasyon, konut, 2. müzikte dizinin son perdesi, melodik dizi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "durma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen muḳāwamat مقاومة z "karşı durma, direniş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāmat قامة z "durma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen muḳāwim مقاوم z "mukavemet eden, direnen, dirençli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiwām veya muḳāwamat قوام/مقاومة z "karşı durma, direnme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen muḳīm مقيم z "ikamet eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḳāmat إقامة z "konma, konaklama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için ikamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen mustaḳīm مستقيم z "dik, doğru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiḳāmat إستقامة z "dimdik durma, dümdüz gitme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen taḳwīm تقويم z "1. düzeltme, doğrultma, reform, 2. konum belirleme, enlem ve boylam ölçme, 3. almanak, takvim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.