Kıyaslama - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kıyaslama Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥsn kökünden gelen aḥsan أحسن z "daha güzel, en güzel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasan حسن z "güzel" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.
Arapça ḳdm kökünden gelen aḳdam أقدم z "daha eski, en önceki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadīm "eski, önceki" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için kadim maddesine bakınız.
Arapça ˁlw kökünden gelen aˁlāˀ أعلاء z "daha yüksek, en yüksek, en üstün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aˁli "yüksek, üstün" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için ali maddesine bakınız.
Arapça Allāhu aˁlam الله أعلم z "Allah en iyi bilendir" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça Allāh الله z ve Arapça ˁlm kökünden gelen aˁlam أعلم z "çok bilen, daha bilen, en bilen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için allah, ilim maddelerine bakınız.
Arapça ṣġr kökünden gelen aṣġar أصغر z "daha küçük, en küçük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṣaġīr صغير z "küçük" sözcüğünün tafdilidir.
Arapça ˁẓm kökünden gelen aˁẓam أعظم z "daha büyük, en büyük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁaẓīm عظيم z "büyük" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için azamet maddesine bakınız.
Arapça acnabī أجنبى z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cnb1 kökünden gelen acnab أجنب z "(bir şeyin merkezine oranla) kenar, daha dış taraf" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça dnw kökünden gelen adnāˀ "daha aşağıda, beride" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī "alçak, aşağı, beri" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için denaet maddesine bakınız.
Arapça afḍal sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fḍl kökünden gelen fāḍil sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için fazıl maddesine bakınız.
Arapça hmm kökünden gelen ahamm أهمّ z "daha önemli, çok önemli" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça hamm همّ z "merak etme, önemseme, ilgilenme" sözcüğünün tafdilidir.
Arapça hwn kökünden gelen ahwan أهون z "daha kolay, en kolay, en hakir, en aşağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hawn هون z "kolay olma, hakir olma, değersiz olma" sözcüğünün tafdilidir.
Arapça ḳll kökünden gelen aḳall أقلّ z "daha az, çok az" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳalīl قليل z "az" sözcüğünün tafdilidir.
Arapça kbr kökünden gelen akbar أكبر z "çok büyük, en büyük" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kibir maddesine bakınız.
Arapça kml kökünden gelen akmal أكمل z "daha mükemmel, en mükemmel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāmil كامل z "mükemmel" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için kemal maddesine bakınız.
Arapça krm kökünden gelen akram أكرم z "daha cömert, en cömert" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karīm "cömert" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için kerim maddesine bakınız.
Arapça ks̠r kökünden gelen aks̠ar أكثر z "daha çok, en çok" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kas̠īr كثير z "çok" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için kesret maddesine bakınız.
Arapça lzm kökünden gelen alzam ألزم z "daha gerekli, en gerekli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāzim لازم z sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.
Arapça ndr kökünden gelen andar أندر z "daha nadir, en nadir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nādir نادر z sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için nadir maddesine bakınız.
Arapça nfs kökünden gelen anfas أنفس z "daha nefis, en nefis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafīs نفيس z sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için nefis1 maddesine bakınız.
Arapça sbḳ kökünden gelen asbaḳ أسبق z "önceki, eski, geçmiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sabık maddesine bakınız.
Arapça şrf kökünden gelen aşraf أشرف z "daha şerefli, en şerefli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarīf شريف z sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için şeref maddesine bakınız.
Arapça wly kökünden gelen awlāˀ أولاء z "daha uygun, daha değerli, yakışan, yeğ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waliya ولى z "yakın idi, yanında idi" fiilinin tafdilidir. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Arapça Awl kökünden gelen ˀawwal أوّل z "birinci, ilk, en önce gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āla آل z "geri gitti, döndü" fiilinin tafdilidir. Daha fazla bilgi için alet maddesine bakınız.
Arapça ḳys kökünden gelen ḳiyās قياس z "ölçü, ölçüştürme, iki şeyi karşılaştırma, kıyaslama yoluyla akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāsa قاس z "ölçtü, karşılaştırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁcb kökünden gelen uˁcūbat اعجوبة z "çok tuhaf ve garip şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için acep maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.