Kıstı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kıstı Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁmd kökünden gelen ˁamūd عمود z "sütun, dikilitaş, direk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عمد z "dikti, destekledi, pekiştirdi, amaçladı, bir işi bilerek yaptı" fiilinin ismi mübalağasıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ḥbs kökünden gelen ḥabs حبس z "1. tutsak etme, kapatma, 2. tutsaklık yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabasa حبس z "kıstı, kısıtladı, kapattı, hapsetti" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χbş חבש z "bağlama - özellikle sarık veya baş örtüsü, kuşak, at koşumu" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça abāşu "bağlama" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥkm kökünden gelen istiḥkām إستحكام z "pekiştirme, tahkim etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حكم z fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça zḥm kökünden gelen izdiḥām إزدحام z "sıkma, sıkışma, kalabalık etme, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, kalabalık etti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zahmet maddesine bakınız.
Orta Yunanca kalafátizō καλαφάτιζω z "gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Arapça ḳlfṭ/clft kökünden gelen aynı anlama gelen ḳalafaṭ veya calfaṭa قلفط/جلفط z fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāptā veya ḳəlaptā קלפתא/קלפתא z "kabuk, zarf, tahılın kepeği" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Aramice/Süryanice ḳəlāpā קלפא z "soymuk, meyve kabuğu, balık pulu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kılıf maddesine bakınız.
Arapça ḳṣr kökünden gelen ḳuṣūr قصور z "eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣara قصر z "kıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça lyḳ kökünden gelen liyāḳat لياقة z "yakışma, layık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāḳa لاق z "yakıştı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥkm kökünden gelen muḥkam محكم z "pekiştirilmiş, pek, berk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥkām إحكام z "berkitme, pekiştirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça nzˁ kökünden gelen munāzaˁat منازعة z "karşılıklı çekişme, niza etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazaˁa "çekişti" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için niza maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen mustaḥkam مستحكم z "istihkâm edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiḥkām إستحكام z "sağlamlaştırma, pekiştirme, berkitme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için istihkâm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen taḥkīm تحكيم z "1. hakem tayin etme, egemen sayma, 2. güçlendirme, pekiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حكم z "yargılama" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḍyḳ kökünden gelen taḍyīḳ تضييق z "daraltma, sıkıştırma, bunaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍiyḳ ضيق z "daralma, sıkışma, bunalma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça zḥm kökünden gelen zaḥmat زحمة z "sıkma, sıkışma, basınç, izdiham, doğum sancısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zaḥama زحم z "sıktı, sıkıştırdı, basınç yaptı, kalabalık etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça zabāni veya zubāni زبان z "1. silahlı muhafız, 2. cehennemde günahkârları ateşe itmekle görevli melek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zubāni زبانى z "akrebin makas şeklindeki ön organı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça zbn kökünden gelen zabn زبن z "itme, kakma, kıstırma" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) darz درز z "dikiş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde darəz- "dikmek, pekitmek, sağlam kılmak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheregh- "dikiş dikmek, ağaç dikmek, pekiştirmek, tutturmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca tampon "tapa, pansuman fitili, keçe, darbe emici, otomobil tamponu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca tapon "tapa, tıkaç, ağızdan dolma toplarda barut sıkıştırma aracı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tappo "tapa, tıpa" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca stúpi στούπι z "kalafatta gemi tahtaları arasına sıkıştırılıp ziftlenen bez yumağı, paçavra" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen styppē στυππη z sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca fermoir éclair "'yıldırım kapatıcı', fermuar [esk.]" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fermoir "kapatıcı, her türlü kilitleme mekanizması" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca fermer "kapatmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince firmare "pekiştirmek, sağlama almak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince firmus "sağlam, pek, emin" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhermo- "sağlam, sıkı" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dher- "sıkı tutmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca compacte "bir araya getirilip sıkıştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compactus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince compangere "sıkıştırmak, katıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince pangere, pact- "sıkmak, dikmek, sabitlemek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pakt maddesine bakınız.
Fransızca compresse "bastırma, sıkıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen compressum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince comprimere "bastırmak, sıkıştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pres maddesine bakınız.
Fransızca compresseur "hava sıkıştırma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compresser "sıkıştırmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kompres maddesine bakınız.
Fransızca comprimé "sıkıştırılmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca comprimer "sıkıştırmak, bastırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince comprimere fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kompres maddesine bakınız.
Fransızca confirmer "onaylamak, doğrulamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince confirmare "pekiştirmek, takviye etmek, onaylamak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince firmus "pek" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fermuar maddesine bakınız.
Fransızca consolider "sağlamlaştırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince solidare "pekiştirmek, sağlamlaştırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince solidus sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için solidarite maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.