Kılma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kılma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça bwr kökünden gelen bāˀir بائر z "işlenmeyen toprak, yaban" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bawār بوار z "(toprak) boş durma, nadasa bırakılma, işe yaramama" sözcüğünün failidir.
Arapça fsχ kökünden gelen fasχ فسخ z "1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فسخ z "sakatladı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice pisēχ פִסֵח z "sakat, topal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen pissū sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça fṭr kökünden gelen fiṭrat فطرة z "yaratılış, doğa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭr veya fuṭūr فطر/فطور z "1. yarma, 2. yaratma, doğurma, 3. oruç açma" sözcüğünün ismi merresidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pṭr פטר z "açma, çözme, serbest kılma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥrm kökünden gelen ḥaram حرم z "1. yasak, kutsal, dokunulmaz, 2. Mekke civarındaki kutsal alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥirm veya ḥirmān حرم/حرمان z "yasaklama, dışlama, dokunulmaz kılma" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #χrm חרמ z "yasaklama, dinen yasak sayma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça wcb kökünden gelen īcāb ايجاب z "gerektirme, zorunlu kılma, vacip etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wucūb وجوب z "gerekme, zorunlu olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vecibe maddesine bakınız.
Arapça ḳnˁ kökünden gelen iḳnāˁ إقناع z "kani kılma, kanaat getirtme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳanāˁat قناعة z "kani olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kanaat maddesine bakınız.
Arapça ḳḍy kökünden gelen iḳtiḍāˀ إقتضاء z "zorunlu olma, gerekli kılma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaza maddesine bakınız.
Arapça lġw kökünden gelen ilġāˀ إلغاء z "boş ve geçersiz kılma, lağvetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġw لغو z "boş ve geçersiz olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için lağv maddesine bakınız.
Arapça lzm kökünden gelen iltizām إلتزام z "1. benimseme, mantıken zorunlu kılma, gerektirme, 2. bir işi üstüne alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça luzūm لزوم z "gerekme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.
Arapça ˁmr kökünden gelen iˁmār إعمار z "canlandırma, şenlendirme, mamur ve bayındır kılma, inşa etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁumrān عمران z "canlanma, şenlenme, bayındırlık" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için umran maddesine bakınız.
Arapça hdm kökünden gelen inhidām إنهدام z "yıkılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadm هدم z "yıkma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır.
Arapça bṭl kökünden gelen ibṭāl إبطال z "geçersiz kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça buṭlān بطلان z "geçersiz olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için butlan maddesine bakınız.
Arapça wḍḥ kökünden gelen īḍāḥ ايضاح z "aydınlatma, netleştirme, berrak ve anlaşılır kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wuḍūḥ وضوح z "aydınlanma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vuzuh maddesine bakınız.
Arapça ẓhr kökünden gelen iẓhār إظهار z "görünür kılma, ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "göründü, belirdi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça ˁcz kökünden gelen muˁcizat معجزة z "1. aciz bırakan şey, 2. Kuran'a göre peygamberlere mahsus olan doğaüstü eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iˁcāz إعجاز z "aciz kılma, güçsüz bırakma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.
Arapça ṣlw kökünden gelen muṣallā مصلّا z "namaz kılmaya mahsus yer, namazgâh" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça taṣliyat تصلية z "namaz kılma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için salâ maddesine bakınız.
Arapça Abd kökünden gelen muˀabbad مؤبّد z "kalıcı kılınan, sonsuza dek süren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˀbīd تأبيد z "kalıcı kılma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ebed maddesine bakınız.
Arapça lġw kökünden gelen mulġā ملغا z "lağv ve fesh edilmiş" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ilġā إلغا z "lağvetme, boş ve geçersiz kılma" fiilinin ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için lağv maddesine bakınız.
Arapça lzm kökünden gelen multazim ملتزم z "bir işi üstlenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iltizām إلتزام z "yapışma, takılma, görev alma, üstlenme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.
Arapça nbt kökünden gelen munbit منبت z "bitki yetiştiren, verimli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inbāt إنبات z "bitki yetiştirme, verimli kılma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için nebat maddesine bakınız.
Arapça bhm kökünden gelen mubham مبهم z "anlaşılmaz, belirsiz, anlayıştan yoksun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ibhām إبهام z "anlaşılmaz kılma, aptallaştırma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için behimiyet maddesine bakınız.
Arapça snd kökünden gelen musnad مسند z "isnat edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça isnād إسناد z "dayanmarma, dayanak kılma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için senet maddesine bakınız.
Arapça wkl kökünden gelen muwakkil موكّل z "tevkil eden, vekil eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tawkīl توكيل z "yetkili kılma, vekil etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için vekâlet maddesine bakınız.
Arapça nḳḍ kökünden gelen naḳḍ نقض z "yıkma, tahrip etme, geçersiz kılma, veto etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaḍa "yıktı, geçersiz kıldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁcz kökünden gelen taˁcīz تعجيز z "aşağılama, güçsüz kılma, rencide etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacaza عجز z "aciz idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.