Kılle - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kılle Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca amalgame veya İngilizce amalgam "civa alaşımı, yumuşak ve kolay şekillenen her çeşit alaşım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince amalgama "simyada civa alaşımı" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Arapça al-malġam الملغم z "alaşım, bulamaç, krem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen málagma μάλαγμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca malássō, malag- μαλάσσω, μαλαγ- z "yumuşatmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *melag- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için merhem maddesine bakınız.
Arapça hayūlāˀ هيولاء z "şekilsiz madde, felsefede materia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰylē ὑλη z "1. tahta, ağaç, 2. hammadde, Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde, materia" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça şkl kökünden gelen mutaşakkil متشكّل z "teşekkül eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taşakkul تشكّل z "oluşma, şekillenme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için şekil maddesine bakınız.
Arapça rml kökünden gelen raml رمل z "1. kum, 2. kumda oluşan şekillerle bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca kaléidoscope "mercek, ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen kaleidoscope sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1817 Brewster, İng. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca kalós καλός z "güzel" ve Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" ve Eski Yunanca skópos σκόπος z "gösteren" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kaldırım, ide, +skop maddelerine bakınız.
Fransızca configuration "birkaç şeyi birbirine bağlayarak şekillendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen configuratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen configurare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince figurare "şekillendirmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için figür maddesine bakınız.
İngilizce to lobby "milletvekillerini etkilemek amacıyla çalışmak" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil İngilizce lobby "koridor, sofa, özellikle İngiltere Avam Kamarasının sofası [xvii]" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince lobium veya lobia "revak" sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *laubja "çatı, barınak" sözcüğünden alıntıdır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (meslekler) altın, gümüş ve benzeri kıymetli metalleri estetik bir anlayışla şekillendirme ve kıymetli taşlarla işleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan kuyumcu kelimesi mücevherci, cevahirci anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.