Küçültmek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Küçültmek Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe uv- "küçültmek, ufaltmak" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe uv- veya uw- sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe uwış "ufalanmış nesne" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: * Kaş I.61) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe uw- "küçültmek, ufalamak" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ufak maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca menu "1. küçük şey, önemsiz, ayrıntı, 2. ayrıntılı yemek listesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minutus "küçük, önemsiz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince minuere, minut- "küçültmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mini1 maddesine bakınız.
Fransızca minimiser "küçültmek, asgariye indirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen to minimize fiilinden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Jeremy Bentham, İng. filozof.) Bu sözcük İngilizce minimum "en küçük, asgari" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.