Köpe - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Köpe Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe köp "gür, sık, iri" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe köpük sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça klb kökünden gelen kalb كلب z "köpek" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça klb kökünden gelen kalbatān veya kalbatayn كلبتين z "'iki köpek dişi', kıskaç, pense" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalbat كلبة z "köpek dişi" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Bu sözcük Arapça kalb "köpek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kelb maddesine bakınız.
Farsça tāzī تازى z "hızlı koşan, akıncı, Arap, bir tür yarış ve savaş köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) tāzīk "akıncı, Arap" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) taχtan, tāz "koşmak, akın etmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tak-, taçaiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tekʷ- "seğirtmek, hızlı gitmek" biçiminden evrilmiştir.
Dingo "Walt Disney'in çizgi karakteri Goofy'nin Fransızca ve Türkçe adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce dingo "Avustralya'ya özgü vahşi köpek türü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük bir Avustralya yerli dilinde aynı anlama gelen dingo sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca pékinois "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Pékin "Çin'de bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Çince Bei-jing "'Kuzey Başkenti', Çin'de bir kent" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca relais "1. menzilde at değiştirme, at değiştirme menzili, 2. radyo sinyallerini güçlendirerek ileten verici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca relayer "yorulan at veya av köpeği yerine yenisini almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca laier "bırakmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *laibjan fiilinden alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +scope "gözetleyen, gösteren" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen skópos σκόπος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözetlemek, seyretmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skep veya *spek- "gözlemek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ispiyon maddesine bakınız.
Fransızca endoscope "iç organları gözleme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözlemek" fiilinden endo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Yeni Yunanca engopi εγγοπη z "engel, kırık, yarık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen enkopē ενκοπη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kóptō κόπτω z "kesmek, kırmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için senkop maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca ve İngilizce horoscope "bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰōra ὡρα z "zaman, devre, çağ" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yēr- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözetlemek, seyretmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Venedikçe galión veya İspanyolca galeón "12. yy'dan itibaren Akdeniz'de kullanılan büyük yelkenli gemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen galéa γαλέα z sözcüğünün büyütme halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca galéos γαλέος z "köpek balığı" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca kupastí κουπαστί z "kürek dayama yeri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kupí κουπί z "kürek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōpē κώπη z sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca episkópos επισκόπος z "başrahip, bir kilise çevresinden sorumlu din adamı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "bakmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca episkópos επισκόπος z "1. gözeten, nezaret eden, 2. bakmak" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca episkopéō επισκοπέω z "başında durarak gözetmek, nezaret etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Fransızca sarcastique "acıtıcı bir şekilde alay eden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sarcasmus "1. dişiyle et koparma, 2. acıtıcı söz söyleme, hiciv" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sarkázō σαρκάζω z "köpekler gibi ısırarak et koparmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sárks σάρξ z "et" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sarkoma maddesine bakınız.
Fransızca syncope "gramerde bir ses veya hecenin yutulması, tıpta kısa süreli bilinç kaybı, müzikte aksak ritm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca synkopē συνκόπη z "kesinti, (birbirine vurarak) kırılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kop- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için köfte maddesine bakınız.
Fransızca cynique "kuşkucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kynikós κυνικός z "Atina'lı Antisthenes'in felsefe okuluna bağlı kimse, kuşkucu, alaycı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca Kynósargēs "'Köpek Yatağı', Atina dışında Antisthenes'in ders verdiği gimnazyumun adı" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) Bu sözcük Eski Yunanca kýon, kyno- κύον, κυνο- z "köpek" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷon- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kanin maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şaġāl شغال z "köpekgillerden yırtıcı bir hayvan" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śr̥gāla veya sr̥kāla शृगाल z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sekban maddesine bakınız.
Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sag سگ z "köpek" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sak sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sn-ka- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷn-ka- biçiminden evrilmiştir. ) ve Farsça bān بان z "bakan, güden" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kanin, +ban maddelerine bakınız.
İngilizce baboon "köpek yüzlü maymun" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca babouin "grotesk suratlı kişi veya yaratık, köpek yüzlü maymun" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca bergère "1. kadın çoban, 2. bir tür koltuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca berger "çoban, çoban köpeği" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir.
Fransızca caniche "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cane "ördek" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce labrador "bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Labrador "Kanada'da bir yarımada" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Joao Fernandes Lavrador "1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif " özel adından türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce mandril "köpek başlı maymun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.