Kç - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kç Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe bek "pek, katı, muhkem, kavi" sözcüğünden +çI sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pek maddesine bakınız.
Eski Türkçe ökçe sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça yār dēh يار ديه z "yardım eden, el veren" deyiminden türetilmiştir. Farsça deyim Farsça yār يار z "el, kol" ve Farsça dādan, dēh- دادن, ديه z "vermek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için yar2 maddesine bakınız.
Türkçe kolluk "devriye" sözcüğünden +çI sonekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkçe kolla- "devriye dolaşmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kol maddesine bakınız.
Çağatayca sözcük, Ad halinde Yüze, mutehayyir, açık göz anlamına gelir.
Fransızca albatros "bir tür deniz kuşu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce alcatraz "balıkçıl kuşu, pelikan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġṭs kökünden gelen al-ġaṭṭās الغطّاس z "dalgıç" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca algorithme "matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca algorisme "Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.]" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça al-χʷarizmī الخورزمى z "İslam matematikçisi Harezmi (9. yy)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük χʷarizm "Orta Asya'da bir ülke, Harezm" özel adından türetilmiştir.
Arapça ˁss kökünden gelen ˁasas عسس z "gece bekçisi, devriye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁassa عسّ z "gece (gizlice) dolandı, kol gezdi" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ˁyn kökünden gelen ˁiyān عيان z "bir şeyi açıkça görme, aşikâr olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn عين z "göz" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için ayn maddesine bakınız.
Fransızca bagage "yolculukta taşınan ağırlık, eşya ve edevat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen bagaje sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen būḳca fiilinden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Arapça fiil Türkçe boğça veya boχçe "bohça" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bohça maddesine bakınız.
Türkçe bekāret بكارة z "1. gençlik, tazelik, 2. evlenmemiş olma hali" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça bikr بكر z "ilk doğan evlat, genç kız" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bikir maddesine bakınız.
Fransızca benzène "çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ve Venedikçe labenzoe veya benzoe "styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça lubān cāwī لبان جاوى z "Cava zamkı, styrax ağacından elde edilen kokulu reçine" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça lubān لبان z "zamk, kokulu reçine" ve Arapça cāwāˀ جاواء z "Hint Okyanusunda bir ada, Cava" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için labne maddesine bakınız.
Arapça byn kökünden gelen bayān بيان z "1. açma, ayırma, aydınlanma, 2. açıklama, açıkça söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāna بان z "1. açık ve belirgin oldu, 2. ayrıldı, ayrıştı" fiilinin masdarıdır.
Türkçe yazılı örneği bulunmayan *cihazgir "tören gereçlerini taşıyan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça cihāz جهاز z "donanım, her türlü tören için gerekli eşya ve gereçler" ve Farsça gīr گير z "tutan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için cihaz, +gir maddelerine bakınız.
Arapça clb kökünden gelen calab جلب z "1. yabancı ülkeden ithal edilen mal, 2. ithalatçı, tedarikçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calaba جلب z "çağırdı, mal getirdi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için celp maddesine bakınız.
Türkçe cülāb veya cüllab "çeşitli meyve ve çiçeklerden yapılan şekerli şerbet" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça culāb "gülsuyu, şerbet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça gulāb "gülsuyu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gül, ab maddelerine bakınız.
Arapça al-ḥaḳḳ الحقّ z "doğrusu, hakçası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için el3, hak1 maddelerine bakınız.
Türkiye Türkçesinde emirber "emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça amr "emir, buyruk" ve Farsça bar "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, +ber maddelerine bakınız.
Türkçe er "asker" ve Arapça +āt ات z "dişil çokluk eki" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için er maddesine bakınız.
Arapça faḏlakat فذلكة z "gerekçe yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fa ḏālika ف ذالك z "'şunun için'" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fe+ maddesine bakınız.
Arapça ḥanafī حنفي z "İslam hukukunda Ebu Hanife mezhebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Abū ḥanīfa أبو حنيفة z "İslam hukukçusu Numan bin Sabit'in künyesi (699-767)" özel adından türetilmiştir.
Arapça lms kökünden gelen iltimās إلتماس z "birinin elini veya eteğini tutarak rica etme, başvuru, dilekçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lams لمس z "dokunma, elleme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Farsça ve Arapça ḳaftān veya ḳafṭān قفتان/قفطان z "uzun kollu ve önü açık cübbe" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kap-ton "cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için don1 maddesine bakınız.
Venedikçe cássaro "geminin en üst güvertesi, kaptan köşkü" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Arapça ḳaṣr قصر z "köşk" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kasır maddesine bakınız.
Arapça ḳws kökünden gelen ḳawwās قوّاس z "1. yay çeken, okçu, 2. ok ve yay taşıyan muhafız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaws قوس z "yay" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için kavis maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳayyim قيّم z "yönetici, bekçi, bir şeyi vekâleten idare eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāmat veya ḳiyām قامة/قيام z "durma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça dwm kökünden gelen mā dāma ما دام z "devam ettikçe, daim oldukça" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça dāma دام z "devam etti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için devam maddesine bakınız.
Yeni Yunanca magaziá μαγαζιά z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca magazí μαγαζί z "ambar, gemilerde ticari eşya deposu" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Venedikçe aynı anlama gelen magazín sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Arapça maχāzin مخازن z "mahzenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χzn kökünden gelen maχzan مخزن z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için mahzen maddesine bakınız.
Arapça χrṭ kökünden gelen maχrūṭ مخروط z "koni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χarṭ خرط z "torna veya çömlekçi tezgâhı çevirme, tornadan geçirme" sözcüğünün mefˁuludur.
İngilizce macramé "kalın iple yapılan örgü işi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen macramé sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca macramé "dantel kenarlı mendil, genelde dantel, oya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Türkçe makrame veya maχrame "oyalı veya nakışlı mendil veya baş örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Men, LO) Türkçe sözcük Arapça ḳrm kökünden gelen aynı anlama gelen miḳram veya ḳirām مقرم/قرام z sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳarm قرم z "oyma, kemirme" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.