İyab - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İyab Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca diabète "şeker hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diabétēs διαβέτης z "1. akıtan, musluk, 2. idrar-süren hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diabaínō διαβαίνω z "sürmek, içinden geçirmek, çıkarmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "gitmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için baz maddesine bakınız.
Arapça ġyb kökünden gelen ġiyāb غياب z "kayıp olma, hazır olmama, yokluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāba غاب z "kayboldu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıp maddesine bakınız.
Arapça ġyb kökünden gelen ġībat غيبة z "birinin gıyabında aleyhinde konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġiyāb غياب z "kayıp olma, burada olmama" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için kayıp maddesine bakınız.
Farsça ġūl-i biyābān غول بيابان z "aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı, kurt adam" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ġwl kökünden gelen aynı anlama gelen ġūl غول z ve Farsça biyābān بيابان z "ıssız yer, sahra, yaban" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için yaban maddesine bakınız.
Arapça ḥaşmat حشمة z ve Arapça Awb kökünden gelen maˀāb مآب z "geri dönülecek yer, sığınılan yer, melce" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça awb veya iyāb أوب/إياب z "geri dönme" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için haşmet maddesine bakınız.
Arapça ḥll kökünden gelen ḥullat حلّة z "1. giysi, özellikle cennette giyilecek bir giysi, 2. İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü, helal etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça nwb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istinābat إستنابة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça niyābat "vekâlet, naiplik" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için naip maddesine bakınız.
Arapça şwb kökünden gelen şāˀibat شائبة z "pislik, leke, bulanıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şawb veya şiyāb شوب/شياب z "karıştırma, kirletme, lekeleme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Farsça biyābān veya yābān بيابان/يابان z "ıssız yer, sahra, çöl" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen viyāpān sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.