İro - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İro Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca sirocco sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca scirocco "Orta Akdenize özgü güneydoğu rüzgârı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça şirūḳ شروق z "doğu rüzgârı [dial.]" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarḳ شرق z "doğu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şark maddesine bakınız.
İngilizce iroko "tropik Afrika'ya özgü bir ağaç, chlorophora excelsa" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Esan aynı anlama gelen uloko sözcüğünden alıntıdır.
İtalyanca giro "1. dönüş, döngü, 2. ticarette bir senedi başkasına devretme" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen gyrus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca gýros γύρος z "dönüş, döngü, tekerlek" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca ironie "kinaye, alaylı anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eirōneía ειρωνεία z "bilmezden gelme, ikiyüzlülük etme, asıl maksadını gizleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eírō είρω z "söyletmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werə-3 "söylemek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca gyroscope "ekseni etrafında dönerek dengeyi sağlayan bir alet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gýros γύρος z "dönme" ve Eski Yunanca sképō, skop- σκέπω, σκοπ- z "gözlemek, gözetmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ciro, +skop maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen pyro+ "ateş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pýr πύρ z "ateş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pūr- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *paəwr "ateş" kökünden türetilmiştir.
Fransızca cirrhose "karaciğer çürümesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen cirrhosis sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: René-Théophile-Hyacinthe Laennec, Fr. hekim (1781-1826).) Bu sözcük Eski Yunanca kirrhós κιρρός z "kirli sarı, bej" sözcüğünden türetilmiştir.
Styropor "polistirenden elde edilen süngersi madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1950 BASF, Alman kimya firması.) Bu sözcük Almanca styrol "plastik sanayiinde kullanılan bir hammadde" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca stýraks στύραξ z "bir tür doğal reçine" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca póros πόρος z "boru, boğaz, gözenek" sözcüklerinin bileşiğidir.
Fransızca chiropracteur veya İngilizce chiropractor "çıkıkçı, elle tıbbî müdahale yapan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χeiropraktikós χειροπρακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χeír χείρ z "el" ve Eski Yunanca praktikós πρακτικός z "yapan, işleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şirürji, pratik maddelerine bakınız.
Fransızca thyroïde "gırtlak üstü bezi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1560 Amboise Paré, Fr. hekim.) Fransızca sözcük Eski Yunanca thyroeidēs θυροειδης z "kapı gibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thýra θύρα z "kapı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhurā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dhwer- "kapı" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için der, +oid maddelerine bakınız.
Fransızca pyromane "kundakçı, yangın çıkarma hastası" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için piro+, mani3 maddelerine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) kuro "erkek çocuk, delikanlı" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca tsiros τσύρος z "kuru, yağsız" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 13 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.