İpekli - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İpekli Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ṭls kökünden gelen aṭlas أطلس z "bir tür ağır ipekli kumaş, saten" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca gaze "cerrahide kullanılan gevşek dokunmuş bez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça ḳazz قزّ z "kaba ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kac veya kaj sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca satin "bir tür ipekli veya ipekli-benzeri kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça ẓaytūnī ظيتونى z "bir tür Çin ipeklisi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük ẓaytūn "Güney Çin'de liman kenti, Tseutung" sözcüğünün nisbet halidir.
Fransızca sérigraphie "ipekli ekran aracılığıyla basım tekniği, serigrafi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sērikós σηρικός z "ipekli kumaş" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için serj, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca serge "bir tür sık dokunmuş yünlü kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince serica "ipekli kumaşlar" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sericus "ipekli" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sērikós σηρικός z sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Sēres σήρες z "Uzak Doğuda efsanevi bir ülke ve ulus, Çin?" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Farsça tāfte تافته z "1. bükülmüş, örgü, 2. bir tür ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tāftan, tāb- تافتن, تاب z "iplik bükmek, eğirmek, örmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca duchesse "dükün eşi, bir tür ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ducissa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince dux, duc- "dük" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için dük maddesine bakınız.
Fransızca floche "bir tür ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca foulard "1. bir tür çok ince ipekli veya pamuklu kumaş, 2. bu kumaştan yapılan atkı veya mendil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde foulat "hafif yazlık kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde fouler "basmak, bastırmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.