İngen - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İngen Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça aynı anlama gelen çingāne چنگانه z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Türkçe çıgañ "fakir, yoksul" sözcüğünden evrilmiştir.
Türkçe çekin- fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çekin- maddesine bakınız.
Çingenece (Roma) χabezan "aç?" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Çingenece (Roma) χabe "yemek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için haybe maddesine bakınız.
Çingenece (Roma) denilo özel adından türetilmiştir.
Çingenece (Roma) dikés "bak!" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Çingenece (Roma) dikáva "bakmak" fiilinden türetilmiştir.
Çingenece (Roma) gaci "kadın, özellikle Çingene olmayan kadın" sözcüğünden alıntıdır.
Çingenece (Roma) bir sözcükten alıntıdır.
Çingenece (Roma) habe "yemek" sözcüğünden alıntıdır.
Çingenece (Roma) kanka "arkadaş, yoldaş" sözcüğünden alıntıdır.
Çingenece (Roma) laço "iyi, emin" sözcüğünden alıntıdır.
Çingenece (Roma) nanay "yoktur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Çingenece (Roma) nan "değil" ve Çingenece (Roma) ay "-dir" sözcüklerinin bileşiğidir.
Çingenece (Roma) bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Çingenece (Roma) roma sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Çingenece (Roma) rom "çingene (erkek)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Sanskritçe ḍomba डोम्ब z "aşağı kasttan çalgıcılara verilen bir isim" sözcüğünden alıntıdır.
Çingenece (Roma) şinanay "yok" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nanay maddesine bakınız.
Çingenece (Roma) şopar "oğlan" sözcüğünden alıntıdır.
Çingenece (Roma) bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca bohéme "çingene [xvii], berduş, sanatçı [xix]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bohême "Bohemya, Orta Avrupa'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.
Fransızca tsigane "çingene" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Macarca cigány "çingene" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Yunanca tsingána τσιγγάνα z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için çingene maddesine bakınız.
Fransızca contingent "kısmet, pay, vergide ya da asker alımında bir şehir veya zümreye düşen pay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince contingens "'rast gelen', şans talih, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tangere, tact- "dokunmak, denk gelmek" fiilinden +ens sonekiyle con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için takt maddesine bakınız.
İspanyolca flamenco "1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760'lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Flamenco "Felemenkli" özel adı ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.