İmg - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İmg Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe im "işaret" sözcüğünden +gA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için im maddesine bakınız.
Yeni Türkçe sim "el veya yüzle verilen işaret, mimik (Adana ağzında)" sözcüğünden +gA sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalam علم z "simge, işaret, belirti, sancak, bayrak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ilim maddesine bakınız.
Arapça āyat آية z "1. işaret, simge, sinyal, alamet, 2. Kuran sözü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˀāt את z "1. alamet, işaret, 2. alfabenin her harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ˀawot אות z "alamet" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça χyl kökünden gelen χayāl خيال z "imgelem, zihinsel görüntü, gövdeden ayrılmış ruh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāla خال z "hayal etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ms̠l kökünden gelen mas̠al مثل z "simge, kıssa, ahlaki öykü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mas̠ala مثل z "benzedi, gibi idi, örnek oldu" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için misil maddesine bakınız.
Arapça ms̠l kökünden gelen mis̠l مثل z "benzer, eş, gibi, örnek, eşdeğer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mas̠ala مثل z "benzedi, gibi idi, örnek oldu, temsil etti, simgeledi" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #mtl מתל z "1. gibi olma, benzeme, 2. simge ve örnekle anlatma" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça maşālu "benzeme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça rḳm kökünden gelen raḳm veya raḳam رقّام z "1. harf ve simgelerle işaretleme, notasyon, 2. sayıları gösteren işaretler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳama رقم z "işaretledi, çentti, çizdi, yazdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça rmz kökünden gelen ramz رمز z "1. göz kırpma, 2. işaret, simge, gizli anlam ifade eden söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramaza رمز z "göz kırptı, işaret etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça rsm kökünden gelen rasm رسم z "1. iz, ayak izi, işaret, simge, damga, mühür, 2. suret, 3. resmi tören, ayin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasama رسم z "1. ayağını yere bastı, iz bıraktı, damga bastı, 2. resim yaptı, işaret etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça rumūz رموز z "remizler, simgeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rmz kökünden gelen ramz رمز z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için remiz maddesine bakınız.
Arapça rşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ruşaym رشيم z "damgacık, simgecik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşm رشم‎ z "damga" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice raşm "damga, işaret, marka" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için resim maddesine bakınız.
Arapça ṣnm kökünden gelen ṣanam صنم z "put, kendisine tapınılan heykel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣalm צלם z "her türlü heykel, imge, put" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ṣlm צלמ z "kesme, yontma" kökünden türetilmiştir.
Arapça sīmyāˀ سيمياء z "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sīmiyā סימיא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sēmeîa σημεῖα z "simgeler, (gizli) anlamlar" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sēmeîon σημεῖον z "simge, işaret" sözcüğünün çoğuludur. Yunanca sözcük Eski Yunanca sēma σήμα z "işaret, gösterge" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için semantik maddesine bakınız.
Arapça ṣwr kökünden gelen ṣūrat صورة z "1. resimleme, 2. resim, imge, görüntü, biçim, kopya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şūrəṭā שורטא z "resim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ṣurtu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Akatça eṣēru "resimlemek" fiilinden türetilmiştir.
Arapça şˁr kökünden gelen şiˁār شعار z "parola, simge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˁara شعر z "anladı, aydı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için şiir maddesine bakınız.
Arapça ṭulūˁāt طلوعات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭlˁ kökünden gelen ṭulūˁ طلوع z "1. (güneş veya yıldız) doğma, belirme, 2. (fikir, imge) aklına geliverme, ilham" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça ˁunwān عنوان z "kenar yazısı, etiket, belirteç, simge, lakap" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁan عن z "üst, yan, üzeri (edat)" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce smiley "'gülümseyen', gülümseyen yüz şeklinde simge" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to smile "gülümsemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen smîlan sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.
Ermenice nşmar նշմար z "işaret, simge, alamet" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *nişmār sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) oşmūrdan, oşmār- "saymak, sanmak, anlamak, farketmek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca allégorie "simgesel anlatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca allēgoría αλληγορία z "başka türlü söyleme, başka şey ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka " (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *al-1 "öte, başka" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca agoreúō αγορεύω z "konuşmak, söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için alias, kategori maddelerine bakınız.
Fransızca emblème "simge, amblem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca émblēma έμβλημα z "sokuş, saplama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca embállō εμβάλλω z "katmak, içine sokmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Fransızca idéogramme "simge-yazı, sembol" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ide, gram maddelerine bakınız.
Fransızca icone "simge, temsil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen icona sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eikōn εικών z "resim, görüntü, tasvir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weik-on- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weik-3 "benzemek, benzer olmak" kökünden türetilmiştir.
İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mim2 maddesine bakınız.
Fransızca métaphore veya İngilizce metaphor "simgesel anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca metaphorá μεταφορά z "1. transfer, başkalaşım, 2. retorikte bir sözcüğü doğal anlamı dışında kullanma, anlam kaydırması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metaphérō μεταφέρω z "değiştirme, taşıma, başkalaştırma" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, götürmek" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için anafor maddesine bakınız.
İtalyanca parola "söz" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince parabola "simge, mesel, vecize, anlamlı söz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca parabolē παραβολη z "karşılaştırma, kıyas, vecize" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca parabállō παραβάλλω z "1. yana atmak, 2. yanyana koymak, karşılaştırmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.