İmes - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İmes Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça ḍarb-i mas̠al ضرب مثل z "hikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Arapça ḍarb ضرب z "vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı" ve Arapça mas̠al مثل z "masal, kıssa" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için darp, mesel maddelerine bakınız.
İngilizce mimesis "çağdaş felsefede bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca mímēsis μίμησις z "taklit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek, benzerini yapmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mim2 maddesine bakınız.
Arapça Amn kökünden gelen āmantu آمنت z "'inandım', İslami inanç formülünün ilk kelimesi, bu kelime ile başlayan formül " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āmana آمن z "inandı" fiilinin ifˁāl vezni (IV)idir. Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.
Arapça zny kökünden gelen aynı anlama gelen zināˀ زناء z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zanā زنا z "gayrımeşru cinsel ilişkiye girdi" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #zny זני z kökü ile eş kökenlidir. )
Fransızca ostéoporose "kemik erimesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ostéon οστέον z "kemik" ve Eski Yunanca porósis πορόσις z "delikdeşik olma, süngersi olma" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca póros πόρος z "delik" sözcüğünden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için osteo+ maddesine bakınız.
Fransızca inceste "gayrımeşru cinsel ilişki (özellikle aile içi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince incestus "yasak, haram, sınırı aşan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince castus "dini kurallara uygun, temiz, bakir" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kast maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce fusion "1. metal erimesi, erimiş metal dökme, kaynak yapma, 2. çeşitli ulusal mutfakları birleştiren yemek tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fusio "döküm" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca limite "sınır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince limes, limit- "sınır, hudut, mülkün sınırı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için liman maddesine bakınız.
Fransızca mot à mot "kelimesi kelimesine" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mot "kelime" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince muttum "ağızdan çıkan ses, lakırdı" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için motet maddesine bakınız.
Türkçe dilinden alınan yaratma kelimesi Bir sihirli kelimesi içinde şimşekler yaratmaya kadirdi. - H. C. Yalçın anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde yapma anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.