İlha - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İlha Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça bi'l-χāṣṣat بالخاصّة z "özellikle" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+1, el3, hassa maddelerine bakınız.
Arapça fī'l-ḥaḳīḳat فى الحقيقة z "hakikatte" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fi, hakikat maddelerine bakınız.
Arapça lḥḳ kökünden gelen ilḥāḳ إلحاق z "katma, bağlama, ekleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için lahika maddesine bakınız.
Arapça lhm kökünden gelen ilhām إلهام z "1. yutma, yiyip bitirme, 2. insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç, esin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lahm لهم z "yutma, tüketme, (yangın) yakıp bitirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça mūsīḳī veya mūsīḳā موسيقى/موسيقا z "müzik sanatı" fiilinden türetilmiştir. Arapça fiil Eski Yunanca mousikē teχnē μουσική τεχνη z "Mousa'lara ait dokuz sanatın her biri, özellikle müzik ve lirik şiir" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Moûsa "mitolojide sanat tanrıçası, ilham perisi, Müz" özel adından türetilmiştir.
Arapça lḥḳ kökünden gelen mulḥaḳ ملحق z "ilhak edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilḥāḳ إلحاق z "katma, ekleme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için lahika maddesine bakınız.
Arapça lhm kökünden gelen mulham ملهم z "ilham edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ilhām إلهام z "yutturma, ilham verme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ilham maddesine bakınız.

Notice: Undefined variable: turkcetanim in /var/www/vhosts/nisanyansozluk.com/subdomains/m/httpdocs/icer/yaz.php on line 194
Arapça şˁr kökünden gelen şiˁr شعر z "sezgi, ilham, ilhama dayalı ifade, " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˁara شعر z "sezdi, sezişle bildi, dolaysız kavradı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṭulūˁāt طلوعات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭlˁ kökünden gelen ṭulūˁ طلوع z "1. (güneş veya yıldız) doğma, belirme, 2. (fikir, imge) aklına geliverme, ilham" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça wḥy kökünden gelen waḥy وحي z "içe doğma, ilham, tanrı tarafından insana iletilen fikir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥā وحا z "ilham etti" fiilinin masdarıdır.
Fransızca économie "1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikonomía οικονομία z "ev idaresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος z "ev idare eden, kâhya, vekilharç" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev" ve Eski Yunanca nomós νομός z "yönetim, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ekoloji, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca musique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mousikē μουσική z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Moúsa Mούσα z "ilham perisi" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için musiki maddesine bakınız.
Fransızca benzine "benzol içeren hidrokarbür karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen benzin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1830 Eilhardt Mitscherlich, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Almanca benzoe(säure) "benzoik asit" sözcüğünden türetilmiştir. Almanca sözcük Geç Latince labenzoe sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için benzen maddesine bakınız.
Fransızca philharmonie "müzikseverlik (derneği)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen philharmony sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için filo+, armoni maddelerine bakınız.
Türkçe dilinden alınan sorgu kelimesi Soracakları varmış yıllardır sorarlar. Anlaşılan bu sorgu daha yıllarca sürecek? -A. İlhan anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan yarar kelimesi Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık. -A. İlhan anlamındadır. Türkçe dilinden alınan yarar kelimesi Sanat yalnız insanları ıslah etmeye yarar bir vasıtadır. -Y. K. Beyatlı anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde yarar, fayda anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş. - A. İlhan anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan patlama kelimesi Alay komutanlığına sonradan verdiği raporda patlamayı şöyle anlatacaktır. - A. İlhan anlamındadır. Türkçe sözcük, Eylem halinde IPA: /patˈlama/ anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan patlama kelimesi Heceleme: pat·la·ma anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 19 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.