İlda - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İlda Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁāḳil عاقل z "akıllı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça dānā دانا z "bilen, bilge, alim" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Farsça dānistan دانستن z "bilmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akil maddesine bakınız.
Arapça taḥṣīl تحصيل z "elde etme, getirme" ve Farsça dār دار z "eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tahsil, +dar maddelerine bakınız.
Eski Türkçe yabıtak sözcüğünden evrilmiştir.
Türkçe bıngılda- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil bıngıl "et gibi sallanma ve titreme sesi" ses yansımalı sözcüğünden +dA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bılkım maddesine bakınız.
fırıl "dönme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fır maddesine bakınız.
Türkçe ışılda- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil ışıl ses yansımalı sözcüğünden +dA-2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ışı- maddesine bakınız.
Arapça Abd kökünden gelen ābidat آبد z "akılda kalan şey, büyük olay, facia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀabida "kaldı" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için ebed maddesine bakınız.
Arapça brḳ kökünden gelen barrāḳ برّاق z "çok parlak, ışıltılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraḳa برق z "parladı, ışıldadı, kıvılcımlandı" fiilinin meslek adıdır.
Arapça ve Farsça almās ألماس z "değerli taşların en serti, elmas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) almās "metallerin en serti, çelik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça elmēşu "değerli bir metal; parlak, parıldayan (tanrılara özgü bir sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥifẓ حفظ z "koruma, saklama, sakınma, akılda tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "korudu, sakladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça şˁşˁ kökünden gelen şaˁşaˁat شعشعة z "parlama, parıltı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˁşaˁa شعشع z "parıldadı" fiilinin masdarıdır.
İngilizce vintage "1. şarap mahsulü, belli bir yılda üretilen şarap, şarabın yapım yılı, 2. eski, yıllanmış" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca vindage veya vendage "üzüm rekoltesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen vindemia sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince vinum "üzüm, şarap" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için enoloji maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çekürde- "şakırdamak, carıldamak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil çakır "şakırdama sesi" ses yansımalı sözcüğünden +dA-2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çak- maddesine bakınız.
Eski Türkçe yaldrı- veya yaldra- "parıldamak" fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yalt- "parlamak" fiilinden +rI- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yaldız maddesine bakınız.
Fransızca jubilé "yaşamda bir kere yapılan kutlama, özellikle ellinci yıl kutlaması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen iubilaeus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen iōbēlaíos ιωβηλαίος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice şenāt ha-yōbēl שנת היובל z "Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen bir kutlama" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice yōbēl יובל z "kutlama borusu, törensel boynuz" sözcüğünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca rómbos ῥόμβος z "gemi penceresi, küpeştede top atış deliği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca rhómbos ῥόμβος z "baklava şekli, öreke, fırıldak" sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca aynı anlama gelen mármaron μάρμαρον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mármaros μάρμαρος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca marmaírō μαρμαίρω z "parlamak, parıldamak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca olympiade "1. Eski Yunan'da dört yılda bir yapılan yarışlar, 2. bunlara benzetilerek 1896'da tesis edilen uluslararası oyunlar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca olympiás, olympiad- ολυμπιάς, ολυμπιαδ- z "Olympia kentinde yapılan spor müsabakaları" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Olympia "Eski Yunanistan'da bir kent" özel adından türetilmiştir.
Farsça cunbīş جنبيش z "oynama, oynaşma" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) cumbişn "hareket" sözcüğünden evrilmiştir. ) Bu sözcük Farsça cunbīdan جنبيدن z "kımıldamak, hareket etmek" fiilinden +iş sonekiyle türetilmiştir.
Farsça az bar veya az barm أز بر/أز برم z "hafızadan" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça barm برم z "hafıza, akılda tutma"
Fransızca encaisseur "tahsildar, kasaya koyan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca encaisser "kasaya koymak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca caisse "kasa" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kasa maddesine bakınız.
Fransızca biénnale "iki yılda bir tekrarlanan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince biennus "iki yıllık süre" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince bi- "iki" ve Latince annus "yıl" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bi+3 maddesine bakınız.
Fransızca brillantine "1. çok parlak bir tür ipek [esk.], 2. parlatıcı saç veya sakal yağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brillant "parlak, parıldayan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca briller "parlamak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil İtalyanca aynı anlama gelen brillare fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için berilyum maddesine bakınız.
Fransızca soufflé "1. üflenti, fısıltı, 2. çırpılmış yumurta akıyla kabartılmış tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca souffler "üflemek, fısıldamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sufflare, sufflat- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen flare, flat- fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için deflasyon maddesine bakınız.
Fransızca tuyau "1. küçük boru, kulak deliği, 2. at yarışında 'kulağa fısıldanan' bilgi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *thuta "boru" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce spin "1. iplik eğirme, 2. ekseni etrafında hızla dönme, fırıldak çevirme, bilardoda topa falso verme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *spinnan "iplik eğirmek" sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce aborigine "yerli, özellikle Avustralya yerlisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince ab origine "kökten, asıldan" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Latince origen, origin- "kök, asıl" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için orijin maddesine bakınız.
İtalyanca brillante "1. parıldayan, 2. bir elmas kesimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca brillare "parlamak, parıldamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince beryllus sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için berilyum maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) hilayi veya halayi "ayağa kalkma, oynama" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) hildan veya haldan "oynamak, zıplamak" fiilinden türetilmiştir.
Türkçe bıngılda- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil bıngıl "et gibi sallanma ve titreme sesi" ses yansımalı sözcüğünden +dA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bılkım maddesine bakınız.
Türkçe ışılda- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil ışıl ses yansımalı sözcüğünden +dA-2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ışı- maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.