İkileme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İkileme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça s̠ny kökünden gelen tas̠niyat تثنيّة z "ikileme, Arapça sözcüğün ikil hali" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠anā "ikiledi, ikiye katladı" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Fransızca doublé "iki kat, ikiş misli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca doubler "ikilemek, iki kat yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen duplicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince duplex "iki kat" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dupleks maddesine bakınız.
Fransızca duplicata "bir belgenin ikinci kopyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen duplicata sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince duplicare "ikiye katlamak, ikilemek, kopyalamak" fiilinin nötr hal çoğuludur. Latince fiil Latince duplex, duplic- "iki kat" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dupleks maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde abuk sabuk "saçma sapan" deyiminden türetilmiştir.
Arapça ṭfr kökünden gelen ṭafrat طفرة z "sıçrama, hoplama" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Bu arama sonucu toplam 5 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.