İke - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İke Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça malāˀikat ملائكة z "melekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malak ملك z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için melek maddesine bakınız.
Arapça hlk kökünden gelen aynı anlama gelen tahlukat تهلكة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halāk هلاك z "mahvolma, helak olma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için helak maddesine bakınız.
Farsça şikaste شكسته z "kırık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikastan, şikan- شكستن, شكن z "kırmak, ezmek, parçalamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen şkastan, şkēn- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde skand- "kırmak" fiili ile eş kökenlidir.
Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "sivri bir şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca lichen "1. ciltte ve bitkilerde bir tür mantar hastalığı, 2. ağaç gövdelerinde ve kayalarda oluşan yosun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca leiχēn λειχην z "yalayış, yalama izi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca leíχō λείχω z "yalamak" fiilinden türetilmiştir.
Farsça bīkas بيكس z "kimsesiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "yoksunluk edatı" ve Farsça kas "kimse, kişi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için herkes maddesine bakınız.
Farsça şikamparvar شكمڀرور z "'mide besleyen', yemeğe düşkün" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şikam veya şikamb شكم/شكنب z "mide, işkembe" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için işkembe, +perver maddelerine bakınız.
Fransızca briquette "tuğlacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brique "tuğla" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Holandaca bricke "kırık, kırma, tuğla" sözcüğünden alıntıdır. Holandaca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *brekan "kırmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhreg- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fragman maddesine bakınız.
Fransızca compliqué "karmaşık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compliquer "karmaşık hale getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince complicare "ip bükmek, örmek, sarmak, katlamak, rulo haline getirmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince plicare "katlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
Fransızca piqué "1. sivri bir şeyle delinmiş, gagalanmış, 2. ikiş tabakaka kumaşın üstüste dikilmesiyle elde esilen bir tür dokuma, 3. uçağın dikey olarak dalışa geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca piquer "gagalamak, sivri bir şeyle delmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pik2 maddesine bakınız.
Fransızca préfabriqué "önceden imal edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fabriqué "imal edilmiş" sözcüğünden pre+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fabrika maddesine bakınız.
Fransızca chiqué "dalavereli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chiquer "dalavere yapmak, tağşiş etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca chic "şık, cazip" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için şık2 maddesine bakınız.
Fransızca tourniquet "dönme dolap, turnike" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tur1 maddesine bakınız.
Fransızca urticaire "kurdeşen, ciltte kaşıntılı kızarıklık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince urtica "ısırgan otu" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce speaker "konuşan, özellikle kamuya hitaben konuşan hatip veya sunucu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce speak "konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *sprek- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *spreg- "konuşmak" kökünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.