İkar - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İkar Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥkr kökünden gelen iḥtikār إحتكار z "istifçilik yapma, piyasada tekelleşme, haksız kazanç sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥikr حكر z "hava parası, bir mülkü terketmek için talep edilen ücret" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #χkr חכר z "kira, rant" kökünden alıntıdır.
Arapça ḏū'l-fiḳar ذو الفقر z "1. omurgalı, 2. Hz Ali'nin kılıcının adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏū ذو z "sahip" ve Arapça al-fiḳar الفقر z "omurga, belkemiği" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zü+, fıkra maddelerine bakınız.
Farsça āşikār veya āşkār آشكار z "açık, belli, belirgin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen āşkārak sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde āviş-kāra- "açığa çıkarmak, açık kılmak" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Avesta (Zend) dilinde āviş "belli, bilinen, görülen" sözcüğünden türetilmiştir. ) Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *āw-is- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *au-4 "duymak, algılamak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için estetik maddesine bakınız.
Yeni Yunanca palikária παλικάρια z "Rum delikanlısı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca palikári παλικάρι z "delikanlı, genç erkek çocuk" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pallēks, pallēk- παλλήξ, παλληκ- z sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca péricarde "kalbi çevreleyen zar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca perikárdios περικάρδιος z "kalbin etrafı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kardía καρδία z "kalp" sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kardiyo+ maddesine bakınız.
Fransızca tachycardie "kalp atışının hızlanması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca taχýs ταχύς z "hızlı" ve Eski Yunanca kardía καρδία z "kalp" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için takometre, kardiyo+ maddelerine bakınız.
Farsça şikār veya şikar شكار/شكر z "av (av eylemi ve avlanan hayvan)" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Soğdca əşkar- veya şkar- "takip etmek, peşinden gitmek" fiili ile eş kökenlidir. )
Fransızca bicarbonate "iki karbon atomu içeren molekül" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+3, karbonat maddelerine bakınız.
Fransızca petit-carreau "damalı kumaş deseni" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca petit "küçük" ve Fransızca carreau "kare" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pötibör, karo maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.