İftir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İftir Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça fry kökünden gelen iftirāˀ إفتراء z "birine yalan isnatta bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça firyat فرية z "uydurma, yalan söyleme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça bht kökünden gelen buhtān بهتان z "iftira" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahata بهت z "şaşırttı, şoke etti, iftira attı" fiilinin masdarıdır.
Arapça iblīs إبليس z "şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca diábolos διάβολος z "iftiracı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diabállō διαβάλλω z "iftira etmek, yanıltmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Arapça fry kökünden gelen muftarī مفتري z "iftira eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iftirāˀ إفتراء z "yalan isnatta bulunma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için iftira maddesine bakınız.
Eski Türkçe yala- "iftira etmek, dil uzatmak, söz taşımak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yalğa- "yalamak" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yalığ "dil" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yala- maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen pseudo+ "yalan, sahte" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca pseúdos ψεύδος z "yalan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pseúdō ψεύδω z "yalan söylemek, iftira etmek" fiilinden türetilmiştir.
Ad sözcük, Ad halinde iftira anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (eskimiş) yırtık, yarık anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çak kelimesi [ça:k] anlamındadır. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde bir şeyin özünü, aynını bildiren kelime anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan çak kelimesi tam, işte, aynı sözleri gibi anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Eylem halinde birbirine düşürmek anlamına gelir. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde zaman anlamına gelir. Kırgızca sözcük, Ad halinde çağ anlamına gelir. Eylem sözcük, Eylem halinde iftira etmek anlamına gelir. Eylem dilinden alınan çak kelimesi aleyhte konuşmak anlamındadır. Eylem sözcük, Ad halinde çağ anlamına gelir. Eylem dilinden alınan çak kelimesi zaman anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde ölçü, miktar anlamına gelir. Türkmence dilinden alınan çak kelimesi zan anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.