İdir - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İdir Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Hıdır İlyas "Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve Arapça ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hızır maddesine bakınız.
Arapça huwa'l-bāḳī هو الباقي z "O (Allah) kalıcıdır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça huwa هو z "o (üçüncü tekil şahıs)" ve Arapça bāḳī باقى z "kalıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüviyet, baki maddelerine bakınız.
Eski Türkçe sıdır- "deri kesmek" fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sıyır- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe dilinden alınan tutum kelimesi Dil bir bakış, görmede bir tutum, belli bir algılama biçimidir.” - N. Uygur anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan temsilci kelimesi Demokrasinin en basit ve en açık tarifi halkın kendi temsilcilerini gizli oy ile seçmesidir. - M. Kaplan anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan azim kelimesi Bu engin ruh, bu tükenmez azim, Türk milletinin varlık sebebidir. - R. E. Ünaydın anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan yazar kelimesi Her tarih eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır. - C. Meriç anlamındadır. Türkçe sözcük, Ön ad halinde yazma özelliği olan anlamına gelir.
Türkçe sözcük, Belirteç halinde gerekli gereksiz anlamına gelir. Türkçe sözcük, Ön ad halinde Bizim aramızda, birbirimiz hakkında çok şey bilmek gereksiz olduğu gibi tehlikelidir de. -R. Mağden anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gereksiz kelimesi Türkçe anlamındadır.
İtalyanca sözcük, Adıl halinde onu (eril) anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan lo kelimesi bunu (eril) anlamındadır. İtalyanca sözcük, halinde Ünlü harfle ya da sc, sp, gn, pn, ps, x, z harfleriyle başlayan eril ve tekil isimlerin belirli tanımlılık edatıdır. (Ünlü harfle başlayan isimlerden önce l' şekilnde yazılır.) anlamına gelir. İtalyanca dilinden alınan lo kelimesi dev'essere lo studente dello scambio (bu takaslı öğrenci olmalı) anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan direk kelimesi Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır. - S. Birsel anlamındadır. Türkçe sözcük, Yanlış kullanım halinde direkt (eğer doğrudan anlamı varsa) anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde direk anlamına gelir. Ad dilinden alınan direk kelimesi Eski Türkçe tir-ä anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan sulu kelimesi Eczanede acaba nane suyu yahut zararsız bir sulu ilaç var mıdır? - R. N. Güntekin anlamındadır. Çağatayca sözcük, Ad halinde Güzel, revnaklı anlamına gelir. sözcük, Ön ad halinde sulu anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 12 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.