İdeo - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İdeo Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca idéogramme "simge-yazı, sembol" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü" ve Eski Yunanca grámma γράμμα z "yazı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ide, gram maddelerine bakınız.
Fransızca idéologie "1. fikir akımlarının bilimsel tahlili, 2. siyasi inançlar sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1796 Destutt de Tracy, Fr. düşünür.) Daha fazla bilgi için ide, +loji maddelerine bakınız.
İngilizce video cassette recorder "video kaset kayıt cihazı" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Latince video "görüyorum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *weid- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ide maddesine bakınız.
Eski Yunanca oideîon οιδεῖον z "konser salonu, küçük tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca oidē οιδή z "şarkı" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca oidéō οιδέω z "şarkı söylemek, terennüm etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əweid- "söylemek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca oedème "acılı iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oîdema οῖδεμα z "şişme, şişik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oidéō οιδέω z "şişmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *oid- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca improvisé "hazırlıksız, doğaçlama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince providere, provis- "öngörmek, hazır olmak" fiilinden in+2 önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
Fransızca au revoir "'yeniden görüşmek üzere', veda sözü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca à, au "yönelme ve amaç belirten edat" ve Fransızca revoir "yeniden görmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Fransızca fiil Fransızca voir "görmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için ad+, video maddelerine bakınız.
Fransızca provision "öngörme, tedarik etme, ihtiyat gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince providere, provis- "öngörmek, tedarikli olmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
Fransızca révision "gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réviser "yeniden incelemek, gözden geçirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca viser "dikkatle bakmak, gözden geçirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
Fransızca revue "1. gözden geçirme, 2. uzunca arayla yayınlanıp o dönemdeki olayları veya yayınları gözden geçiren dergi, 3. güncel olayları gülünç bir bakış açısıyla ele alan tiyatro gösterisi, genelde varyete gösterisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca revoir "yeniden bakmak, gözden geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca voir "görmek, bakmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
Fransızca totalitaire "devletin topyekün egemenliğini hedefleyen siyasi ideoloji" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca lo stato totalitario "total devlet" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1920 Benito Mussolini, İtal. siyasetçi.) Daha fazla bilgi için total maddesine bakınız.
Fransızca viseur "zırhın gözü örten fakat görme olanağı veren kısmı (esk.), her türlü bakma deliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen visor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince visere "gözetlemek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
Fransızca vision "görüş, görme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen visio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
İngilizce video clip "bir video filmden kesilmiş kısa parça, fragman, müzik parçası için yapılan kısa tanıtım filmi" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce to clip1 "kırpmak" fiilinden türetilmiştir.
İngilizce pixel "video ekranında görüntüyü oluşturan noktaların her biri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1969) İngilizce sözcük İngilizce picture element "resim ögesi" sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için pigment, eleman maddelerine bakınız.
İtalyanca vedo "'görüyorum', bazı oyunlarda iddiayı iki katına çıkarma sözü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca vedere "görmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen videre, vis- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
İtalyanca visa "'görüldü, görülmüştür', pasaportta onay damgası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince visa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
İtalyanca visita "ziyaret" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince visitare "görüşmek, tekrar tekrar görmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince videre, vis- "görmek" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
Atari "video oyunları firması" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1972 Nolan Bushnell ve Ted Dabney, Amer. girişimciler.) Bu sözcük Japonca ataru "'dikkat' veya 'nişan al' anlamında emir" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 22 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.