İçme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İçme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ḥṣd kökünden gelen ḥaṣad حصد z "burma, ekin biçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣada حصد z "burdu, ekin biçti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁşr kökünden gelen ˁişrat عشرة z "birlikte yeyip içme, birliktelik, yoldaşlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşara عشر z "birlik oldu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için aşiret maddesine bakınız.
Arapça ḳdr kökünden gelen ḳadar قدر z "1. ölçme, değer biçme, 2. ilahi kudret, alın yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Arapça ḳayṣār قيصار z "Rum hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kaîsar καῖσαρ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caesar "imparatorluk sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük C. Julius Caesar "Romalı devlet adamı, Sezar (MÖ 100-44)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince caedere, caes- "kesmek, biçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +sid maddesine bakınız.
Arapça krh kökünden gelen karāhat كراهة z "1. istemeyerek veya iğrenerek yapma, 2. mekruh olanı yapma, mecazen içki içme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kariha كره z "iğrendi, nefret etti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için kerh maddesine bakınız.
Arapça māχūr ماخور z "içki meclisi, meyhane, genelev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça mayχʷar مى خور z "şarap içme yeri" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mey, +hor maddelerine bakınız.
Arapça ḥşş kökünden gelen miḥaşş veya miḥaşşat محشّ z "1. kuru ot biçme aleti, 2. közgü, ateş karıştırma aleti" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça şrb kökünden gelen maşrab مشرب z "1. içme, 2. içme yeri, dere boyunda su içilen yer, 3. [mec.] bir görüş veya eğilimde olanların toplandığı yer, 4. eğilim, mezhep, ekol, fikir akımı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şurb شرب z "içme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için şarap maddesine bakınız.
Arapça yazılı örneği bulunmayan *maşrūbāt مشروبات z "içilen şeyler, içecekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şrb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *maşrūbat مشروبة z "içilen şey" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şurb شرب z "içme" sözcüğünün mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için şarap maddesine bakınız.
Arapça ḳdr kökünden gelen muḳaddar مقدّر z "takdir edilmiş, kaderde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taḳdīr تقدير z "değer biçme, kaderini belirleme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Arapça şrb kökünden gelen şarāb شراب z "her türlü içecek, özellikle sarhoş edici içki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şurb veya maşrab شرب/مشرب z "içme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ḳdr kökünden gelen taḳdīr تقدير z "değer biçme, değerini belirleme, değer verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara قدر z "gücü yetti, boy ölçüştü" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Farsça noş veya nūş نوش z "1. ölümsüzlük içkisi, nektar, bal, panzehir, 2. içme, içki, zevk ü safa" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen anoş sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde anaoşa "ölümsüz" sözcüğünden evrilmiştir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde aoşa "ölüm, mahv" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.
Farsça taχte تخته z "biçilmiş ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen taχtak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde taş-, taşta- "biçmek, özellikle ağaç biçmek, inşa etmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks- "marangozluk veya yapı ustalığı yapmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
Fransızca gourmet "yemeğe ve içmeye meraklı kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca grommet veya groumet "şarap servisi yapan görevli, vale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce grom "hizmetçi, servis elemanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Eski Türkçe orğak sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *or- "biçmek" fiilinden +gAk sonekiyle türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce nemesis "ceza ve intikam tanrıçası, eden bulur adaleti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen némesis νέµεσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca némō νέµω z "hakkını veya cezasını verme, kadir biçme" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "hakkını veya haddini vermek, ölçmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için +nomi maddesine bakınız.
Latince symposium "sohbet toplantısı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca sympósion συμπόσιον z "içki sofrası, beraber içki içme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pósis πόσις z "içme, içiş" sözcüğünden +ion sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pínō, po- πίνω, πο- z "içmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pō(i)- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca tâcheron "başkasına ait yükümlülüğü ücret karşılığında üstlenen kimse [xiii], iş yüklenen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tâche "1. çalışma yükünlülüğü, angarya [esk.], 2. görev, yapılması gereken iş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince taxa "vergi, vergi yerine yüklenen iş" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince taxare "değer biçmek, vergi tarh etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Eski Yunanca tassō, taks- "değer biçmek" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için taksi maddesine bakınız.
Yeni Yunanca drapáni δραπάνι z "ekin biçme aracı, tırpan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen drépanon veya drápanon δρέπανον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca drepō δρεπω z "(ekin vb.) biçmek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça durūdgar veya durūgar دروگر z "marangoz, biçici" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça durūd درود z "1. biçilmiş, kesilmiş, 2. biçilmiş ağaç, kereste" (NOT: Bu sözcük Farsça durūdan درودن z "biçmek, kesmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça gar veya kar گر/كر z "yapan " sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +kâr maddesine bakınız.
Farsça nārgīla veya nārgīl نارگيله/نارگيل z "1. hindistan cevizi, 2. tütün içmekte kullanılan içi su dolu kap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) anārgēl "hindistan cevizi ağacı ve meyvesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen nārīkela नारीकेल z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nar1 maddesine bakınız.
Farsça dāhre veya dahre داهره/دهره z "orak, ağaç budama bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) yazılı örneği bulunmayan *dāthra sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe dātra दात्र z "orak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe dāti "ekin biçmek" fiilinden türetilmiştir. )
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.