İçerme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İçerme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥwy kökünden gelen iḥtiwāˀ إحتواء z "kapsama, içerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāwī حاوي z "kapsayan" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.
Arapça hwy kökünden gelen muḥtawā محتوا z "ihtiva edilen, içerik" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça iḥtiwāˀ إحتواء z "içerme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.
Arapça ḥwy kökünden gelen muḥtawī محتوي z "ihtiva eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtiwāˀ إحتواء z "kapsama, içerme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.
Arapça şml kökünden gelen muştamal مشتمل z "içerilen, kapsanan, dahil olan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça iştimāl إشتمال z "içerme, kapsama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁul udur. Daha fazla bilgi için şümul maddesine bakınız.
Arapça şml kökünden gelen şumūl شمول z "içerme, kapsama, kucaklama, kapsam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şamala شمل z "içerdi, kapsadı, sarıp sarmaladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḍmn kökünden gelen taḍammun تضمّن z "kefil olma, mantıki sonucu olarak beraberinde getirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍimn ضمن z "sorumlu olma, içerme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zımn maddesine bakınız.
Arapça ˁmm kökünden gelen ˁumūm عموم z "1. bütün olma, içerme, kapsama, 2. genellik, bütünlük, kamu, halk, herkes" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁammā עמא z "klan, aşiret, boy" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ˁām עם z "halk, kavim" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen ˁm sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Fransızca platonique "1. Eflatun'cu (felsefe), 2. fiziksel temas içermeyen eşcinsel aşk [esk.], fiziksel temas içermeyen aşk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Platōn "Yunan filozofu Eflatun (MÖ 429-347)" özel adından +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca platōn πλατών z "enli, geniş, yayvan" sözcüğünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 8 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.