Hz - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hz Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça Aχḏ kökünden gelen ˀaχḏ أخذ z "alma, kabul etme, zorla alma, esir alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀaχaḏa أخذ z "aldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥḍr kökünden gelen iḥḍār إحضار z "huzura getirme, çağrı, 'hazır bulun!' emri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥuḍūr حضور z "hazır bulunma, mevcut olma, şimdi ve burada olma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için huzur maddesine bakınız.
Arapça hzA kökünden gelen istihzāˀ إستهزاء z "alay, aşağılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hazˀ veya huzūˀ هزء/هزوء z "alay etme, aşağılama" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır.
Arapça lḥẓ kökünden gelen lāḥẓat لاحظة z "göz atış süresi, an" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaẓa لحظ z "göz attı, baktı" fiilinin ismi merresidir.
Arapça χzn kökünden gelen maχzan مخزن z "saklama yeri, depo" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χazn خزن z "depolama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için hazine maddesine bakınız.
Arapça ḥzn kökünden gelen maḥzūn محزون z "üzülen, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥazana حزن z "üzdü" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hüzün maddesine bakınız.
Arapça ḥḏr kökünden gelen maḥḏūr محذور z "sakınacak veya korkacak şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḏira حذر z "sakındı, korktu" fiilinin mefˁuludur.
Arapça ḥḍr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *mustaḥḍar مستحضر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiḥḍār إستحضار z "hazırlanmasını talep etme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁulu olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için hazır maddesine bakınız.
Arapça hzA kökünden gelen mustahzī مستهزي z "alay eden, alaycı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istihzāˀ إستهزاء z "alay etme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için istihza maddesine bakınız.
Farsça şahzāde veya şāhzāde شهزاده/شاهزاده z "hükümdar oğlu, prens" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şah, zade maddelerine bakınız.
Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde Sade, saf, halis, katıksız anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan mahz kelimesi anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 11 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.