Hip - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hip Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥbb2 kökünden gelen muḥibb محبّ z "seven" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥbāb إحباب z "sevme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için muhabbet maddesine bakınız.
Arapça ṣḥb kökünden gelen muṣāḥib مصاحب z "yakın kişi, arkadaş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba "dost idi, dostluk etti" fiilinin mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için sohbet maddesine bakınız.
Arapça nχb kökünden gelen muntaχib منتخب z "intihap eden, seçmen" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için intihap maddesine bakınız.
Arapça rhb kökünden gelen rāhib راهب z "Hıristiyan din adamı, keşiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rahab رهب z "korku, dehşet, saygı, hürmet" sözcüğünün failidir.
Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣāḥib صاحب z "1. yoldaş, arkadaş, 2. hakim, vasi, sahip, malik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥiba صحب z "dost idi" fiilinin failidir.
Arapça ḏhb2 kökünden gelen taḏhīb تذهيب z "altınla işleme, yaldızlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahab ذهب z "altın" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen hyper+ "üst, üstün, aşırı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca ʰýper ὕπερ z "üstte veya üzeri olma, yukarı doğru hareket etme bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)uper biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için super+ maddesine bakınız.
Fransızca hyperbole "geometride bir tür konik kesit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰyperbolē ὑπερβολη z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: MÖ 2. yy Perge'li Apollonios, Yun. matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰyperbállō ὑπερβάλλω z "yukarı atmak, havaya atmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden hiper+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.
Fransızca hypermétrope "'yüksek göz numarası', bir göz bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca ops, opt- οψ, οπτ- z "göz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için metre, optik maddelerine bakınız.
Fransızca hypertrophie "aşırı büyüme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰypertropheía ὑπερτροφεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tréphō, troph- τρέφω, τροφ- z "yetişmek, yetiştirmek, beslemek, büyütmek" fiilinden hiper+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için atrofi maddesine bakınız.
Fransızca hypnotiser "psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil İngilizce aynı anlama gelen to hypnotise fiilinden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Dr. James Braid, İng. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰýpnos ὕπνοσ z "uyku" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swp-no- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen hypo+ "alt, alçak, aşağı, eksik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "altta veya aşağıda olma, eksik ve az olma bildiren edat ve fiil öneki" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *supo "alt" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için sub+ maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen hypo+ "alt, alçak, aşağı, eksik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "altta veya aşağıda olma, eksik ve az olma bildiren edat ve fiil öneki" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *supo "alt" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için sub+ maddesine bakınız.
Fransızca hippodrome "at yarışı yapılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰíppos ἱππος z "at" ve Eski Yunanca drómos δρόμος z "koşu" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+2, +drom maddelerine bakınız.
Fransızca hypophyse "beynin altında bulunan yumru şeklinde hormon bezi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phýsis φύσις z "kabartı, yumru" sözcüğünden hipo+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.

Notice: Undefined variable: kac_tanim_arama in /var/www/www.etimolojiturkce.com/htdocs/search.php on line 110
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.