Hib - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hib Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥbb kökünden gelen aḥibbā أحبّا z "dostlar" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için habip maddesine bakınız.
Arapça whb kökünden gelen hibat هبة z "ihsan etme, bağış, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahaba وهب z "bahşetti, cömertçe ve karşılıksız verdi" fiilinin masdarıdır.
Fransızca hybride veya İngilizce hybrid "melez" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen hybrida sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca ʰýbris ὑβρις z "ölçüyü aşma, küstahlık, azgınlık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰybrízō ὑβρίζω z "azmak, ölçüyü aşmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca inhiber "engellemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince inhibēre "hapsetmek, tutmak, durdurmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince habēre "sahip olmak, tutmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Çekimli ad halinde sahip sözcüğünün belirtme hâli — 3. tekil şahıs sahiplik şekli anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan sahibi kelimesi Heceleme: sa·hi·bi anlamındadır.
Arapça ˁff kökünden gelen ˁafīf عفيف z "iffetli, temiz ahlak sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaffa عفّ z "kaçındı, utandı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için iffet maddesine bakınız.
Arapça ˁlm kökünden gelen ˁālim عالم z "ilim sahibi, bilen, bilgin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama علم z "bildi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için ilim maddesine bakınız.
Arapça ˁrf kökünden gelen ˁārif عارف z "bilen, irfan sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için irfan maddesine bakınız.
Arapça aṣḥāb أصحاب z "dostlar, özellikle peygamberin dostları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣḥb kökünden gelen ṣāḥib "dost" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sahip maddesine bakınız.
Arapça Adb kökünden gelen ˀadīb أديب z "edep sahibi, edebiyatçı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥakīm حكيم z "hikmet sahibi, bilge, filozof, tabip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χakīm חכים z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #χkm חכמ z "bilme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hikmet maddesine bakınız.
Arapça ḳdr kökünden gelen ḳadīr قدير z "kudret sahibi (sadece tanrı için)" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kadir1 maddesine bakınız.
Arapça krm kökünden gelen karīm كريم z "cömert, yüce gönüllü, kerem sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerem maddesine bakınız.
Arapça kaşīş كشيش z "Hıristiyan rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳşīşā קשישא z "1. yaşlı kimse, şeyh, 2. kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ḳşş קשש z "yaşlanma, yaşlı olma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mālik مالك z "mülk sahibi" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Arapça ˁṣm kökünden gelen maˁṣūm معصوم z "1. aşireti tarafından korunan, dokunulmazlık sahibi, 2. suçlanamaz, suçsuz, günahsız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣama عصم z "korudu, savundu" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için ismet maddesine bakınız.
Arapça macūsī مجوسى z "Zerdüşt dinine ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mgūşī מגושי z "Zerdüşt rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kimse, din büyüğü, rahip" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *magh-1 "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlk kökünden gelen mamlūk مملوك z "sahibi bulunan, sahipli, köle" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Arapça χlṣ kökünden gelen muχliṣ مخلص z "hulus sahibi, arınmış, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iχlāṣ إخلاص z "arınma" sözcüğünün mefˁuludur. Daha fazla bilgi için halas maddesine bakınız.
Arapça ḳdr kökünden gelen muḳtadīr مقتدير z "iktidar sahibi, kudretli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḳtidār إقتدار z "güçlü olma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için iktidar maddesine bakınız.
Arapça ḳll kökünden gelen mustaḳill مستقلّ z "istiklal sahibi, mutlak yetkili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istaḳlāl إستقلال z "küçümseme, saymama, umursamama, bir hükümdarı hiçe sayarak boyun eğmeme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) failidir. Daha fazla bilgi için istiklal maddesine bakınız.
Arapça bḥr kökünden gelen mutabaḥḥir متبحّر z "allame, bir konuda geniş malumat sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaḥḥara تبحّر z "engin ve derin oldu, bir ilim dalında derinleşti" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için bahir maddesine bakınız.
Arapça nhr kökünden gelen nihrīr نهرير z "bir konuda derin bilgi sahibi, üstat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nhr kökünden gelen nəhar נְהַר z "ışıma, aydınlık olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için nehari maddesine bakınız.
Arapça rhb kökünden gelen rāhib راهب z "Hıristiyan din adamı, keşiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rahab رهب z "korku, dehşet, saygı, hürmet" sözcüğünün failidir.
Arapça ruhbān رهبان z "rahipler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rhb kökünden gelen rāhib راهب z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için rahip maddesine bakınız.
Arapça slṭ kökünden gelen sulṭat سلطة z "1. haksız güç, tasallut, 2. sultanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şalṭā שלטא z "egemen olma, iktidar sahibi olma, hükümdar olma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #şlṭ שלט z sözcüğünün masdarıdır.
Arapça slṭ(n) kökünden gelen sulṭān سلطان z "1. iktidar, dünyevi kudret, hükümdarlık [ix], 2. hükümdar [x]" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şulṭānā שלטנא z "iktidar, hükümdarlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #şlṭ שלט z "egemen olma, iktidar sahibi olma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sulta maddesine bakınız.
Arapça mlk kökünden gelen tamlīk تمليك z "1. mülk sahibi olma, 2. mülk edindirme, malik kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça milk veya mulk ملك/مُلك z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.