Hez - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hez Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χayzurān خيزران z "tropik ülkelerde yetişen ve yaprakları örme mobilya yapımında kullanılan bir cins kamış, rattan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χzīr חזירא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça hazār هزار z "bin" (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen hazār sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Arapça fann فنّ z "beceri, hüner, sanat" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fen maddesine bakınız.
Arapça hḏy kökünden gelen haḏayān هذيان z "sayıklama, boş ve anlamsız konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḏā هذا z "sayıkladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça hzm kökünden gelen hazīmat هزيمة z "ağır yenilgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hazama هزم z "ağır yenilgiye uğrattı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça Aχḏ kökünden gelen muˀāχaḏat مؤاخذة z "çekişme, vuruşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أخذ z "aldı, ele geçirdi, saldırdı" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.
Arapça chz kökünden gelen mucahhaz مجهّز z "techiz edilmiş, donanımlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tachīz تجهيز z "donatma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
İngilizce cohesion "tutarlılık" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe sandrı- "galeyan, hezeyan" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca hallucination "hezeyan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ʰallucination "bunalım, sayıklama" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰalýssō ἁλύσσω z "bunalmak" fiilinden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.