Hazırlama - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hazırlama Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁdd kökünden gelen iˁdād إعداد z "hazırlama" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁadd عدّ z sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için add maddesine bakınız.
Arapça ntc kökünden gelen intāc إنتاج z "sonuç doğurma, hazırlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen nitāc نتاج z sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için netice maddesine bakınız.
Arapça hyA kökünden gelen muhayyā مهيّا z "hazır, hazır edilmiş" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça tahyīˀat تهيئة z "hazırlama, düzenleme, organize etme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için heyet maddesine bakınız.
Arapça chz kökünden gelen tachīz تجهيز z "hazırlama, donatma, tedarik etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cihāz جهاز z "donanım, gereç" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.
Fransızca habillé "giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca habiller "hazırlamak, donatmak, giydirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince habitus "kılık, donanım" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince sözcük Latince habēre "sahip olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.
Fransızca apprêt "hazırlık, kumaşları satışa hazırlamak için yapılan son işlemler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca apprêter "hazır etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *apprestare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince praesto "hazır, elde" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için presto maddesine bakınız.
Fransızca expédition "askeri sefer, keşif seferi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen expeditio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince expedire "hazırlamak, doğrultmak, yola koymak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pes, ped- "ayak" sözcüğünden ex+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pedi+ maddesine bakınız.
Fransızca confection "1. hazırlama, imalat, 2. şekerleme, 3. hazır giyim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince confectio "hazırlama, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince conficere, confect- "farklı şeyleri bir araya getirerek hazırlamak, yemek pişirmek, imal etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için faktör maddesine bakınız.
Eski Yunanca pará "bir şeyin yanında olma, yanyana durma, benzer ve gibi olma, aslı veya gerçeği olmama bildiren edat ve fiil öneki" parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pr̥-əa- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-1 "ön, ileri" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için per+1 maddesine bakınız.
Fransızca rédaction sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca rédiger "yazıyı düzelterek yayına hazırlamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince redigere, redact- "azaltmak, toparlamak, işe yarar hale getirmek" fiilinden alıntıdır.
Almanca apparat "cihaz, mekanizma" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince apparatum "hazırlanmış şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince apparare "(bir şey için) hazırlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parare "hazırlamak, tedarik etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *perə-1 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
İngilizce edit "1. tashih etmek, yayımlamadan önce düzeltmek, 2. bir düzelti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce edition "yayına hazırlama" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için editör maddesine bakınız.
İngilizce prompter "dürtücü, metin hatırlatıcı cihaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to prompt "dürtmek, uyarmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince promptus "hazır, el altında, ortada" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince prōmere "hazırlamak, ortaya çıkarmak, öne koymak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden pro+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için prim maddesine bakınız.
Portekizce comprador "tedarikçi, Çin'deki Portekiz ticari kolonilerinde üreticilerden mal satın alan yerli aracı" sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Portekizce comprar "satın almak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince comparāre "düzenlemek, hazırlamak, tedarik etmek, edinmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince parāre "hazırlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Almanca praeparat "önceden hazırlanmış şey, karılmış ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen praeparatum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince praeparare "önceden hazırlamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince parare "hazırlamak" fiilinden pre+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için parite maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.