Hamu - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hamu Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥml kökünden gelen ḥamūlat حمولة z "taşınan yük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حمل z "taşıdı" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça χmr kökünden gelen χamīr خمير z "kabarmış, mayalanmış, mayalı hamur ekmeği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamara خمر z "kabardı, mayalandı" fiilinin sıfatıdır. Daha fazla bilgi için hamr maddesine bakınız.
Farsça χāmūş خاموش z "dilsiz" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳaṭāˀif قطائف z "çok ince hamurdan yapılmış tatlı, baklava" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳṭf kökünden gelen ḳaṭīfat قطيفة z "hav, kırpıntı, sütün yüzeyinden alınan kaymak" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için kadife maddesine bakınız.
Arapça ḳṣḳṣ kökünden gelen ḳuṣḳūṣ قصقوص z "Mağrip ülkelerine özgü, kırpık hamurdan yapılan bir yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣḳaṣa قصقص z "kırptı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça lḥm kökünden gelen laḥm ˁacīn لحم عجين z "(hamur gibi) yoğrulmuş et" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça laḥm لحم z "et" ve Arapça ˁcn kökünden gelen ˁacīn عجين z "yoğrulmuş, hamur" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için macun maddesine bakınız.
Arapça ˁcn kökünden gelen maˁcūn معجون z "hamur, hamur kıvamında olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacn عجن z "yoğurma" sözcüğünün mefˁuludur.
Yeni Yunanca píta πίτα z "yassı hamur ekmeği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice pettā פתתא z "ekmek parçası, lokma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #ptt פתת z "kırma, (özellikle ekmeği) bölme, ufalama, lokma haline getirme" kökünden türetilmiştir.
Farsça sirīş سريش z "zambakgillerden bir bitki, asphodelus; bu bitkinin kökünden elde edilen hamura benzer tutkal" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sirīş sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde sraeş- "hamur, tutkal" sözcüğü ile eş kökenlidir.
İngilizce cheese-cake "bir tür peynir tatlısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" (NOT: Bu sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen chāsi sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caseus sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce cake "hamur işi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kek maddesine bakınız.
İngilizce hamster "bir tür küçük kemirgen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen hamster sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca hamustro sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Slavca aynı anlama gelen χoměstorb sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca gâteau "pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca gastels "hamur işi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wastil biçiminden evrilmiştir.
Fransızca pâtisserie "pastacı dükkânı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca pastaier "hamur işi yapan" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pasta maddesine bakınız.
İngilizce doughnut veya donut "yağda kızartılmış hamur halkası, pişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce dough "hamur" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen daig sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *daig- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dheigh- "hamur yoğurmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce nut "fındık, topçuk" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hnut- "ceviz, her türlü çekirdek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *knut- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için figür, koz maddelerine bakınız.
İngilizce lady "hanımefendi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hlaefdige "'ekmek yoğuran', evin kadını" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce hlāf "ekmek" ve Eski İngilizce daig, dig- "hamur yoğurmak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Eski İngilizce sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dheigh- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için lord, figür maddelerine bakınız.
Farsça būrak بورك z "1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça būre veya buġre بوره/بغره z "Acem yahnisi" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Türkçe bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Eski Türkçe yuv- "ufalamak, öğütmek, hamur açmak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ov- maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde bazı veya baza "hamur yumağı, bir ekmeklik hamur parçası" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca aynı anlama gelen máza sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Latince magma "macun, yeryüzünün iç tabakasını oluştutan erimiş kütle" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca mágma μάγμα z "hamur, macun " sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mássō, mag- μάσσω, μαγ- z "hamur yoğurmak, şekil vermek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mag-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mag- "yoğurmak, şekil vermek, yapmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için maç maddesine bakınız.
İtalyanca pasta "1. bulamaç, hamur, 2. her çeşit hamur işi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen pasta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca pástē πάστη z "arpa bulamacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pássō, past- πάσσω, παστ- z "1. serpmek, özellikle tuz serpmek, 2. macun sürmek, yakı yakmak" fiilinden türetilmiştir.
Farsça būrānī بورانى z "kesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek, Acem yahnisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen būrā بورا z sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için börek maddesine bakınız.
Farsça ġundak غندك z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġund veya ġunde غند/غنده z "küme, yumak, hamur topu" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "küme, top, topluluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça kulīçe veya kulçe كليچه/كلچه z "yassı ve yuvarlak nesne, bir tür hamur işi, yuvarlak ve yassı çörek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kulāçak sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça lavāş لواش z "yassı ekmek, yufka" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça lāvuk لاوك z "1. hamur yoğurma teknesi, 2. lavaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça şakarbūre شكربوره z "hamur ve şekerle yapılan bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şakar شكر z ve Farsça būre بوره z "börek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şeker, börek maddelerine bakınız.
Farsça zalūbā زلو با z "'sülük aşı', dar uzun parmak şeklinde yuvarlanmış hamurdan yapılan tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zalū زلو z "sülük" ve Farsça با z "aş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sülük, çorba maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.