Halki - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Halki Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁwl kökünden gelen ˁāˀilat عائلة z "bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı, bağımlılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawl veya ˁiyālat عول/عيالة z "geçimini sağlama, besleme, bakma" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça dχl kökünden gelen daχl veya duχūl "girme, içeri girme, ev halkına veya aşirete katılma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça Ahl kökünden gelen ˀahl أهل z "1. bir yerde ikamet eden, hane halkından olan, eş(ler), yerli halk, 2. uygun, layık, kalifiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀuhūl اوهول z "evlenme, bir yere yerleşme, iskân etme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ˀahala "bir yerde ikamet etti, kondu, yerleşti, evlendi, komşuluk etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳibṭī قبطى z "Mısır'ın islamiyet öncesi yerli halkı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aigýptios αιγύπτιος z "Mısırlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aigyptos "Mısır" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Mısır dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Arapça Ahl kökünden gelen taˀahhul تأهّل z "evlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahl أهل z "hane halkı, eş" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ehil maddesine bakınız.
Fransızca démagogue "halkı galeyana getirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dēmagōgós δημαγωγός z "'halk güden', halkı galeyana getirme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "önder, öncü" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "gütmek, sürmek, sevketmek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için demo+, aksiyon maddelerine bakınız.
İngilizce demo "nümune, müşterinin fikir edinmesi için hazırlanan denemelik ürün" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce demonstration "gösterme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince demonstrare "bir şeyin bir kısmını veya nümunesini göstermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince monstrare "göstermek, sergilemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mostra maddesine bakınız.
İngilizce endemic "bir ırka veya hayvan türüne veya bir bölgeye özgü olan (hastalık)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca endēmikós ενδημικός z "yerli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca endēméō ενδημέω z "bir yerin yerlisi olma" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca dēmos δημος z "1. ilçe, memleket, 2. bir yerin halkı" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için demo+ maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen domestique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince domesticus "hane halkına ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince domus "ev, hane" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dam2 maddesine bakınız.
Fransızca plèbe "halktan kimse, ayaktakımı mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince plebs "halkın aşağı tabakası, kalabalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plēdhw- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelə-1 "çok olmak, dolu olmak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için poli+ maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen tribune sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen tribuna sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tribunalis "yüksek yönetici koltuğu, mahkeme heyetinin oturduğu koltuk" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince tribunus "eski Roma'da bir yüksek görevli, halk temsilcisi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tribus "1. üçerli, 2. Latin halkının bölündüğü üç soyun her biri, aşiret, kabile" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tres, tri- "üç" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tri+ maddesine bakınız.
İtalyanca famiglia "aile" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince familia "1. aynı çatı altında yaşayan hizmetliler zümresi [esk.], 2. hane halkı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince famulus "hizmetçi" sözcüğünden türetilmiştir.
İtalyanca Inglaterra "Avrupa'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca Ingla "Angl halkı, 5. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi" ve İtalyanca terra "toprak, ülke" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için taraça maddesine bakınız.
Moğolca aymag "aşiretten küçük ve aileden büyük birim, klan, kabile" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca ayl "aile, hane halkı, oba" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ay "sınıf, tabaka, tür" sözcüğünden türetilmiştir.
Türkçe dilinden alınan temsilci kelimesi Demokrasinin en basit ve en açık tarifi halkın kendi temsilcilerini gizli oy ile seçmesidir. - M. Kaplan anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan halk kelimesi Türk halkı. anlamındadır. Karaçay Balkarca sözcük, Ad halinde (toplum bilimi) halk anlamına gelir. Karaçay Balkarca dilinden alınan halk kelimesi millet anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde boğaz anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan halk kelimesi حلق‏ anlamındadır. Osmanlıca sözcük, Romanizasyon halinde yaratma anlamına gelir. Osmanlıca dilinden alınan halk kelimesi yaratılma anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde (toplum bilimi) halk anlamına gelir. Ad dilinden alınan halk kelimesi Arapça khalq anlamındadır. Türkmence sözcük, Ad halinde  :[1] (toplum bilimi)ulus, halk anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 16 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.