Hük - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hük Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥuḳūḳ حقوق z "haklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥaḳḳ حقّ z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hak1 maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukm حكم z "1. yargılama, 2. yargı, karar, emir, kanun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama "yargıladı, hükmetti, egemenlik kullandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukūmat حكومة z "yönetim, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حكم z "yargıladı, egemenlik erki kullandı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Farsça ḥukmrān حكمران z "hüküm süren, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥukm حكم z "egemenlik" ve Farsça rān ران z "süren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça rāndan, rān- راندن, ران z "götürmek, sürmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Farsça raftan, rav- رفتن, رو z "gitmek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için hüküm, reva maddelerine bakınız.
Farsça ḥukmdār حكمدار z "egemenlik ve yargı gücüne sahip olan, devlet sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hüküm, +dar maddelerine bakınız.
Arapça aḥkām أحكام z "hükümler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukm حكم z "yargı" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ˁwr kökünden gelen ˁāriyyat عاريّة z "1. ödünç, eğreti, 2. İslam hukukunda faizsiz verilen borç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawira عور z "sakat ve kusurlu idi" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için ar1 maddesine bakınız.
Arapça ˁyn kökünden gelen ˁayn عين z "1. göz, 2. göze, pınar, 3. seçkin kimse, zat, 4. bir şeyin ta kendisi, muayyen ve mahsus olan şey, 5. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne, mal, 6. Arap alfabesinde bir harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁayin עין z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça bṭl kökünden gelen baṭṭāl بطّال z "hükümsüz, geçersiz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için butlan maddesine bakınız.
Arapça bṭl kökünden gelen buṭlān بطلان z "geçersiz olma, yok hükmünde olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baṭala بطل z "geçersiz kaldı, iptal edildi, yok hükmünde idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça cny2^ kökünden gelen cināyat جناية z "suç, özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç, ölüm cezası gerektiren suç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gny kökünden gelen gunāyā גניא z "suç, günah, kefaret gerektiren eylem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vināh sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için günah maddesine bakınız.
Arapça czy kökünden gelen cizyat جزية z "haraç, İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gazītā גזיתא z "kelle vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gzy גזי z "ödeme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ceza maddesine bakınız.
Arapça cunhā "küçük suç, İslam hukukunda kabahat ile cinayet arası kategori" fiilinden alıntıdır.
Arapça dˁw kökünden gelen daˁwāˀ دعواء z "iddia, hukuki tez, mahkemeye çağırma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için davet maddesine bakınız.
Arapça duyūn ديون z "borçlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dyn2 kökünden gelen dayn دين z "borç" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça dāna دان z "1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça faġfūr فغفور z "Çin hükümdarı, Çin ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) baġpuhr "tanrının oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bhágaputra भगपुत्र z "tanrının oğlu, Çin hükümdarlarının sıfatı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. bey, hükümdar, tanrı" ve Sanskritçe putrá "oğul" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için bahş maddesine bakınız.
Arapça fḳh kökünden gelen faḳīh فقيه z "bilgin, bilge, islam hukuku bilgini" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fiḳh sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için fıkıh maddesine bakınız.
Arapça fsχ kökünden gelen fasχ فسخ z "1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فسخ z "sakatladı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice pisēχ פִסֵח z "sakat, topal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen pissū sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ftw/fty kökünden gelen fatwāˀ فتواء z "hukuki görüş" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça fḳh kökünden gelen fiḳh فقه z "1. teşrih etme, kavrama, ilim, 2. islami hukuk ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pḳx kökünden gelen peḳəx "açma (göz açma, çiçek açma)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça firˁawn فرعون z "eski Mısır hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen paraˁōn פרעון z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen paraˁōh פרעוה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Eski Mısır dilinde prˁō "'büyük hane', hanedan" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥakam حكم z "yargıç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥākim حاكم z "yargılayan, yargıç" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Farsça ḥaḳḳānī حقّانى z "adil, doğru, hukuka uygun" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Arapça ḥaḳḳ حقّ z sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için hak1 maddesine bakınız.
Arapça χlˁ kökünden gelen χalˁ خلع z "1. giysisini çıkarma, soyma, 2. birini makamdan alma, hükümdarı tahttan indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaˁa خلع z "giysisini çıkardı, soydu" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥanafī حنفي z "İslam hukukunda Ebu Hanife mezhebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Abū ḥanīfa أبو حنيفة z "İslam hukukçusu Numan bin Sabit'in künyesi (699-767)" özel adından türetilmiştir.
Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça χāṣagī خاصگى z "'seçilmiş olan', hükümdarın yakını" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça χāṣṣ خاصّ z sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için has maddesine bakınız.
Arapça χṣm kökünden gelen χaṣm خصم z "düşman, muhalif, hukuki bir işlemde karşı taraf" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χaṣm خصم z "hasım, rakip, bir hukuki işlemde karşı taraf " sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için hasım maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.