Hüç - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hüç Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥcc kökünden gelen ḥuccat حجّة z "tutanak, belge, mahkemede delil" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hac maddesine bakınız.
Arapça ḥcr kökünden gelen ḥucrat حجرة z "oda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacara حجر z "kapattı, kısıtladı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hacir maddesine bakınız.
Arapça hcm kökünden gelen hucūm هجوم z "saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacama هجم z "üstüne vardı, saldırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlw kökünden gelen χalwat خلوة z "1. yalnız kalma, boş ve ıssız olma, 2. ıssız yer, tarikatte hücre" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hela maddesine bakınız.
Arapça ḥcc kökünden gelen ḥuccat حجّة z "tutanak, belge, mahkemede delil" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hac maddesine bakınız.
Arapça hcm kökünden gelen hucūm هجوم z "saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacama هجم z "üstüne vardı, saldırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça hcm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muhācim مهاجم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hucūm هجوم z sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için hücum maddesine bakınız.
Arapça ṣwl kökünden gelen ṣawlat صولة z "hücum, akın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāla "aniden üstüne atladı, saldırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça hwr kökünden gelen tahawwur تهور z "sonunu düşünmeden bir işe atılma, delice hücum etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hawr هور z "yıkma, çökertme, devirme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Ermenice χanut' խանութ z "dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Aramice/Süryanice χanūṭā חנוטא z "kemerli taş oda, hücre, depo, dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #χnt חנת z "bükme, kavisli hale getirme, kemer yapma" kökünden türetilmiştir.
Farsça kadχudā كدخدا z "1. evsahibi, 2. ev işlerini idare eden kişi, Sasani devletinde köy yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kad veya kade كد/كده z "ev" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kadak sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde kata- "oda, hücre" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça χudā خدا z "efendi, yönetici" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüda maddesine bakınız.
Fransızca rayon "1. arı peteğinin bir hücresi, 2. çok departmanlı mağazalarda her bir bölüme verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ree "petek hücresi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce axon veya axone "sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca áksōn άξων z "eksen" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için aks maddesine bakınız.
Fransızca amibe "tek hücreli bir canlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amoibē αμοιβή z "değişken" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ameíbō αμείβω z "değişmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əmeigʷ- "hal değiştirmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei-1 "değişmek, yer değiştirmek, göçmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mütasyon maddesine bakınız.
Fransızca bactérie "tek hücreli canlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen bacterium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1838 Ch. G. Ehrenberg, Alm. doğabilimci (1795-1876)) Bu sözcük Eski Yunanca baktēríon βακτηρίον z "çubukçuk, bastoncuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca báktron βάκτρον z "baston, sopa" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bak- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için baget maddesine bakınız.
Fransızca erythrocyte "kırmızı kan hücresi, alyuvar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca erythrós ερυθρός z "kırmızı" ve Eski Yunanca kýtos κύτος z "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için eritro+, sito+ maddelerine bakınız.
İngilizce photocell "ışıktan elektrik üreten hücre" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca phôs, phōt- φῶς, φωτ- z "ışık" ve Latince cella "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için foto+1, kiler maddelerine bakınız.
Fransızca gamète veya Almanca gamet "dişi veya erkek üreme hücresi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Gregor Mendel, Avst. biyolog (1822-84).) Bu sözcük Eski Yunanca gametē γαμετη z "evlenen kız, gelin" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gámos γάμος z "düğün" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gmə-o- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gemə- "düğün, evlenmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce ganglion "sinir hücrelerinden oluşan yumak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gánglion γάγγλιον z "cilt altında oluşan kabartı veya tümör" sözcüğünden alıntıdır.
Almanca gen "canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca génos γένος z "soy, ırk, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için genetik maddesine bakınız.
Fransızca gonade veya İngilizce gonad "üreme hücrelerini üreten organ, husye veya yumurtalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gónos γόνος/γονη z "soy, tohum, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- z "doğurmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için genetik maddesine bakınız.
Yeni Latince hypothalamus "beyin merkezinde bulunan badem şeklinde organ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca hypo+ "alt, altında" ve Eski Yunanca thálamos θάλαμος z "hücre, odacık, evin iç odası" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+1 maddesine bakınız.
Farsça kulbe veya kurbe كلبه/كربه z "küçük oda, hücre, dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kalýbē καλύβη z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalyptō, kalyb- καλύπτω z "saklamak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kal-upyo biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kel-2 "saklamak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kiler maddesine bakınız.
Yeni Yunanca aynı anlama gelen kutí κουτί z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýtos κύτος z "1. kovuk, kap, tas, 2. arı peteğinin her hücresi" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için sito+ maddesine bakınız.
Fransızca leucocyte "akyuvar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca leukós λευκός z "1. aydınlık, parlak, ışıklı, 2. beyaz" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leuk- "ışımak, aydınlık olmak" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kýtos κύτος z "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ruz, sito+ maddelerine bakınız.
Fransızca mitocondrie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce mitochondrion "hücrelerde bulunan bir organel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca Mitochondrion sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Carl Benda, Alm. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca mítos µίτος z "iplik" ve Eski Yunanca χondríon χονδρίον z "tanecik" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χóndros "tane, partikül" sözcüğünün küçültme halisidir.
Fransızca mitose "hücrenin bölünme yoluyla çoğalması, karyokinez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mítos μίτος z "iplik, sicim" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca nécrose "doku veya hücre ölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nekrósis νεκρόσις z "ölüm hali" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca nekróō νεκρόω z "ölmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nekro+ maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.