Gra - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gra Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cūġrāfiyyā جوغرافيّا z "'tarif-i arz ilmi'" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Eski Yunanca geōgraphía γεωγραφία z "yeryüzünün tasviri, haritacılık, coğrafya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "dünya, yeryüzü" ve Eski Yunanca gráphō γράφω z "çizmek, tasvir etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +grafi maddelerine bakınız.
Arapça ġrḳ kökünden gelen istiġrāḳ إستغرا z "suya veya düşüncelere dalma, dalgınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa "suya daldı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için gark maddesine bakınız.
Arapça ġrḳ kökünden gelen mustaġraḳ مستغرق z "gark edilmiş, batırılmış, bir şeye boğulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa "suya battı" fiilinin istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için gark maddesine bakınız.
Fransızca agrafe "çengelli iğne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca graffe "çengel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *krappōn "çengel, kanca" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kramp maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe sağrak "kadeh, kâse" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sağır "şarap kadehi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen sāġar ساغر z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Eski Türkçe tuğ "sancak, alamet" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tuğ maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca +graphe veya İngilizce +graph veya grapho+ "1. yazı, kayıt (fiil adı), 2. yazan, çizen, kaydeden (fail)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca graphē γραφή z "sivri bir uçla hakketme, çizim, yazım" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω z "1. sivri bir uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *grbh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gerbh- "çizmek, kazımak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca +graphie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +graphy "yazma, çizme, kaydetme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca grapheía γραφεία z "yazım" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +graf maddesine bakınız.
Fransızca anagramme "bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek yeni kelime yapma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anagrammatismós αναγραμματισμός z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα z "harf, yazım" sözcüğünden ana+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gram maddesine bakınız.
Fransızca démographie "nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmographía δημογραφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca diagramme "şematik çizim, taslak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen diágramma διάγραμμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diagráphō διαγράφω z "üstünü çizmek, kaba taslak çizmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca gráphō γράφω z fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gram maddesine bakınız.
Fransızca épigraphie "yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epigraphē επιγραφη z "son-yazı, mezar yazıtı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +grafi maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.