Glik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Glik Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca glucose "bir tür şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dlku- "tatlı" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca glycogène "karaciğerde glikoz deposu işlevini gören bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için glikoz, +jen1 maddelerine bakınız.
Türkçe çığrık sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkçe çığır- "bağırmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çığır- maddesine bakınız.
Arapça ˁfw kökünden gelen ˁāfiyyat عافية z "hasta olmama hali, sağlık, canlılık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için af maddesine bakınız.
Arapça ḥifẓ حفظ z "koruma" ve Arapça ṣiḥḥat صحّة z "sağlık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hıfz, sıhhat maddelerine bakınız.
Fransızca récif "denizde sığlık, mercan kayası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen arrecife sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça rṣf kökünden gelen ar-raṣīf الرصيف z "dalgakıran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣafa رصف z "taş döşedi, yol yaptı" fiilinin sıfatıdır.
Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣaḥīḥ صحيح z "sağlıklı, doğru, gerçek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sahih maddesine bakınız.
Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣaḥīḥ صحيح z "sağlıklı, doğru, tam, kusursuz, hukuken geçerli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sıhhat maddesine bakınız.
Arapça ṣlḥ kökünden gelen ṣalāḥ صلاح z "uygunluk, sağlık, ahlaken iyi olma, iyileşme, manevi kurtuluş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sulh maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen sālim سالم z "sağlıklı, emin, güvenli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Arapça slm kökünden gelen salām سلام z "1. sağ ve sağlam olma, güvende olma, barışık olma, 2. sağlık, selamet, barış, güvenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima "sağ ve sağlam idi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şalāmu veya şulmu sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen silim sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça slm kökünden gelen salīm سليم z "sağ, sağlam, sağlıklı " sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Arapça ṣḥḥ kökünden gelen ṣiḥḥat صحّة z "sağlıklı olma, doğru olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa صحّ z "sağlıklı idi" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ṣḥḥ kökünden gelen taṣḥīḥ تصحيح z "düzeltme, doğrulama, sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaḥḥa "sağlıklı idi, doğru idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için sıhhat maddesine bakınız.
Arapça wbl kökünden gelen wabāl وبال z "1. ağır ve sağlıksız hava, 2. kötü bir eylemin maddi ve manevi sonuçları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wabl وبل z "sağanak, sel" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça wabālu "getirme, taşıma" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. )
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) darmān درمان z "ilaç, tedavi, sağaltım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde drva- "sağlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dher-2 "sağlam olmak, sağlamak, sağalmak" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca glycérine "kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Michel-Eugene Chévreul, Fr. kimyacı (1786-1889).) Fransızca sözcük Eski Yunanca glykerós γλυκερός z "tatlı, şekersi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için glikoz maddesine bakınız.
Fransızca hygiène "sağlığa uygunluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰygieinós ὑγιεινός z "sağlığa yararlı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰygiēs ὑγιής z "sağ, sağlıklı" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca hypoglycémie "kan şekeri düşüklüğü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰýpo ὑπο z "eksik, düşük" ve Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" ve Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+1, glikoz, hemo+ maddelerine bakınız.
İngilizce holistic "doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce holism "doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi" sözcüğü ile eş kökenlidir. (İlk kullanımı: 1926 Jan Smuts, G. Afr. devlet adamı ve düşünür.) ) Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *ʰolistikós "bütünlüksel" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰólos ὁλος z "bütün, tüm" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için holo+ maddesine bakınız.
Fransızca euphorie "sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca euphoría ευφορία z "hafiflik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eúphoros εύφορος z "kolay taşınan, hafif" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca εύ z "iyi" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için eu+, anafor maddelerine bakınız.
Farsça faryād veya firyād فرياد z "çağrı, çığlık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) frayād "yardım" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden fra+ önekiyle türetilmiştir.
Farsça yazılı örneği bulunmayan *χanc ā χanc خنج آ خنج z "bağırış çığırış" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça χanc "feryat, özellikle cinsel birleşme zevki ve bu sırada atılan çığlık" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce dextrose "glikozun türevi olan bir şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dexter "sağ" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deks- "sağ, güney" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca crudité "çiğlik, çiğ yenen şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen cruditas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince crudus "çiğ" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kreuə- "çiğ et" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kreozot maddesine bakınız.
Fransızca sanitaire "sağlığa ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sanitas "sağlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sanus "sağlıklı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sanatoryum maddesine bakınız.
İngilizce ve Latince salvia "adaçayı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince salūs "sağlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *slə-u- "sağlık, selamet" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sol- "bütün, tam, kusursuz" kökünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için solo maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.