Gev - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gev Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe kev- "çiğnemek, geviş getirmek" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kēb- fiilinden evrilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe kevre- "yumuşamak, gevşemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gevre- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça gapzan گپزن z "çok konuşan, dedikoducu, lafazan, çene çalan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gap گپ z "lakırdı, boş laf" ve Farsça zan زن z "çalan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +zen maddesine bakınız.
Türkçe gev- "çiğnemek" fiilinden +gAn sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için geviş maddesine bakınız.
Arapça ftr kökünden gelen fatrat فترة z "gevşeme, çözülme, eylem haline ara verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatara فتر z "gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ftr kökünden gelen futūr فتور z "tembellik, gevşeme, bezginlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatara فتر z "gevşedi, dindi, eylem haline ara verdi, (su) ılındı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için fetret maddesine bakınız.
Fransızca gaze "cerrahide kullanılan gevşek dokunmuş bez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça ḳazz قزّ z "kaba ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen kac veya kaj sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳwl kökünden gelen ḳawwāl قوّال z "1. çok konuşan, geveze, 2. gezgin şarkıcı, davul ve flüt eşliğinde ilahi okuyan kimse" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.
Farsça marham مرهم z veya Arapça malġam veya malham ملغم/ملهم z "alaşım, bulamaç, krem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca málagma μάλαγμα z "a.a., özellikle sepicilikte kullanılan yumuşatıcı bileşim" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca malássō, malag- μαλάσσω, μαλαγ- z "yumuşatmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mel-ag- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mel-1 "gevşemek, yumuşamak" kökünden türetilmiştir.
Arapça ḥll kökünden gelen munḥall منحلّ z "çözülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inḥalala إنحلل z "çözüldü, gevşedi, serbest kaldı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça shl kökünden gelen mushil مسهل z "gevşeten, akışkan hale getiren, laksatif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ishāl إسهال z "akışkan hale getirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için suhulet maddesine bakınız.
Arapça rχw kökünden gelen raχāwat رخاوة z "gevşeme, tembellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raχā رخا z "gevşedi, rahat etti" fiilinin masdarıdır.
Farsça katīre كتيره z "geven bitkisinden elde edilen zamk, tragacanth" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Aramice/Süryanice ḳiṭrān "zamk, katran" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
Fransızca tricot "1. örgü, 2. gevşek düğümlerden oluşan dokuma türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estriquier "tığla örmek, oya yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *strīkan fiilinden türetilmiştir.
Eski Türkçe yaz- veya yas- "açmak, gevşetmek" fiilinden +I sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yay- maddesine bakınız.
Fransızca analyse, analyt- "çözümleme, ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen análysis ανάλυσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca analúō αναλύω z "ayrışmak, ayrıştırmak" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lúō, lys- λύω, λυσ- z "çözmek" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leu-1 "çözmek, gevşetmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için lös maddesine bakınız.
İtalyanca sacco "1. çuval, torba, 2. gevşek bir tür ceket" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince saccus "çuval bezi, çuval, çul" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sákkos σάκκος z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Yunanca sözcük İbranice aynı anlama gelen śāḳ שׂק z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen saḳḳu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Farsça kabāde كباده z "gevşek talim yayı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca pyjama "Hindistan'a özgü hafif, bol pantalon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen pyjama sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Modern Hintçe bir sözcükten alıntıdır. Hintçe bir sözcük Farsça pāycāme پاى جامه z "ayak giysisi, gevşek pantalon, şalvar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça pāy پاى z "ayak" ve Farsça cāme جامه z "giysi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pa, camekân maddelerine bakınız.
Farsça şīrdān veya şīrdan شيردان/شيردن z "geviş getiren hayvanların ikinci midesi" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça şīr شير z "süt" ve Farsça dān1 دان z "kap, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şıra, +dan1 maddelerine bakınız.
İngilizce détente "Soğuk Savaş döneminde bloklararası yumuşama politikasına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca détente "gevşeme, gerilim düşmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca détendre "gevşemek, gevşetmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen detendere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince tendere, tens- "germek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.
Fransızca dilatation "gevşetme, genleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dilater "gevşetmek, genleştirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen dilatare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince lātus "geniş, enli, yayvan" sözcüğünden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lateral maddesine bakınız.
Fransızca laxatif "gevşetici, müshil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen laxativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laxare "gevşetmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince languere, lax- "gevşemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için laçka maddesine bakınız.
Fransızca malte "bira yapımında kullanılan darı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *malz- "çürüme, gevşeme, yumuşama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mel-1 "gevşemek, yumuşamak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için merhem maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.