Gerd - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gerd Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca kárdama κάρδαμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kárdamon κάρδαμον z "roka veya tere, genelde çiğ yenen her türlü ot" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hardal maddesine bakınız.
Farsça gardan veya gardān گردن/گردان z "1. dönen, 2. eksen, boyun" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen gardan fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gaştan, gard- "dönmek, döndürmek" fiilinden türetilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wert- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için versiyon maddesine bakınız.
Farsça girdak گردك z "kral çadırı, otağ, gelin odası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gird گرد z "yuvarlak nesne, daire, küme, çadır" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gerdan maddesine bakınız.
Farsça gardūn "1. dönen, devreden, 2. burçlar çemberi, zodyak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen gardēnag sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gerdan maddesine bakınız.
Farsça sargarde سرگرده z "başı dönmüş, şaşkın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça gaştan, gard- گشتن, گرد z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser, gerdan maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca kaldári καλδάρι z "kazan, su ısıtma kabı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen caldaria sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince calere "ısıtmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için kalori maddesine bakınız.
Arapça cdl kökünden gelen cadwal جدول z "1. küçük akarsu, su kanalı, 2. düz çizgi, çizgili liste veya tablo " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadala جدل z "burdu, ip ördü, gerdi" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için cidal maddesine bakınız.
Arapça cdl kökünden gelen cidāl جدال z "çatışma, mücadele, tartışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadala جدل z "burdu, ip ördü, kuvvetle gerdi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #gdl גדל z "1. ip bükme, örme, 2. güçlenme, güç gösterme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça şdd kökünden gelen şiddat شدّة z "sertlik, katılık, yoğunluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şadda شدّ z "sert ve katı idi, sertleşti, gerdi, kastı" fiilinin masdarıdır.
Arapça zff kökünden gelen zifāf زفاف z "düğün gecesi, gerdek" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca nymphomane "aşırı cinsel isteği olan kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nymphē νύμφη z "1. bakire, genç kız, gelin, 2. klitoris veya kızlık zarı" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nu(m)bh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sneubh- "gerdeğe girme" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca manía μανία z "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mani3 maddesine bakınız.
Farsça girdāb گرداب z "su döngüsü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gard veya gird گرد z "dönen" ve Farsça āb آب z "su" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için gerdan, ab maddelerine bakınız.
Fransızca décolleté "kadın giyiminde gerdan ve üst göğüs açıklığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca collet "gerdan" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca col "boyun" sözcüğünün küçültme halisidir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen collum sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için koli maddesine bakınız.
Fransızca glycogène "karaciğerde glikoz deposu işlevini gören bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için glikoz, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca collier "tasma [esk.], gerdanlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince collare "boyun halkası, tasma" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince collum "boyun" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için koli maddesine bakınız.
Fransızca pendentif "1. büyük tek mücevherli gerdanlık, 2. bir kubbeyi destekleyen asılı üçgen şeklinde alan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendentivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak, asılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pend- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)pen- "sarkmak, asmak/asılmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pansiyon maddesine bakınız.
Eski Türkçe sözcük, Ad halinde Gerdek gecesi gelinle beraber gönderilen kadın (öz Türkçe degil) anlamına gelir.
Türkçe dilinden alınan utanç kelimesi O zaman tuhaf bir utanca düşüp şaşırır, başımı önüme eğerdim. - Y. K. Karaosmanoğlu anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.