Gb - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gb Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ġbr kökünden gelen iġbirār إغبرار z "gücenme, onuru kırılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabira "bozuldu, gücendi" sözcüğünün ifˁilāl vezni (XI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için gubar maddesine bakınız.
Arapça ġbr kökünden gelen muġbarr مغبرّ z "gücenmiş, onuru zedelenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için iğbirar maddesine bakınız.
Arapça rġb kökünden gelen raġbat رغبة z "1. aç olma, açlık, 2. arzulama, beğenme, tercih etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raġiba رغب z "acıktı, şiddetle arzuladı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice raˁab רעב z "şiddetli açlık, kıtlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Kürtçe (Kurmanci) dengbêj "şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) deng "ses" ve Kürtçe (Kurmanci) bêj "söyleyen, ses veren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gotin, bêj- "söylemek" fiilinden türetilmiştir. Kürtçe fiil Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için avaz maddesine bakınız.
Farsça bāġbān باغبان z "bağ bekçisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bağ2 maddesine bakınız.
İngilizce gangbang "bir kadınla çok sayıda erkeğin topluca cinsel ilişkiye girmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gang "çete, güruh" ve İngilizce bang "patlama sesi, argoda cinsel birleşme" sözcüklerinin bileşiğidir.
İngilizce LGBT sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lesbian gay bisexual transsexual "lezbiyen eşcinsel biseksüel transseksüel" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça cabarūt جبروت z "azamet, celal, olağanüstü büyük güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gebrūtā גברותא z "güç, iktidar, özellikle tanrının gücü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gbr גבר z "kabarma, güç gösterme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cebir maddesine bakınız.
Arapça cbr kökünden gelen cabr جبر z "1. kırık kemiği kaynaştırma, 2. sentez, matematikte cebir, 3. güç, zor, şiddet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "1. birleştirdi, kaynaştırdı, 2. güç kullandı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #gbr גבר z "üstesinden gelme, şişme, kabarma, kahramanlık ve cesaret gösterme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça cbh kökünden gelen cabhat جبهة z "1. alın, 2. bir şeyin ön tarafı, yüz" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice gobha גבה z "yüksek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #gbh גבה z "yüksek veya çıkık olma" kökünden türetilmiştir. )
Arapça aylūl أيلول z "Rumi takvimin yedinci ayı " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˀelūl אלול z "Arami/İbrani takviminin altıncı ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça elūlu "hasat, bağbozumu" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ġbw/ġby kökünden gelen ġabāwat غباوة z "bilgisiz olma, anlayışsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabī غبي z "bilgisiz, anlayışsız" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için gabi maddesine bakınız.
Arapça ġbw/ġby kökünden gelen ġabī غبي z "bilgisiz, anlayışsız, ahmak" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ˁby עבי z "kalın" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ġbn kökünden gelen ġabn غبن z "aldatma, kandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġbw kökünden gelen ġabī غبى z "kavrayışsız, ahmak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için gabi maddesine bakınız.
Arapça ġbṭ kökünden gelen ġibṭat غبطة z "haset etme, kıskançlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabṭ غبط z "kıskanma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ġbr kökünden gelen ġubār غبار z "toz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġubrat غبرة z "boz, gri-bej renk" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ġabira غبر z "bozuldu, gücendi" fiili ile eş kökenlidir.
Arapça ġbr kökünden gelen iġbirār إغبرار z "gücenme, onuru kırılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabira "bozuldu, gücendi" sözcüğünün ifˁilāl vezni (XI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için gubar maddesine bakınız.
Arapça ġbr kökünden gelen muġbarr مغبرّ z "gücenmiş, onuru zedelenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için iğbirar maddesine bakınız.
Arapça rġb kökünden gelen raġbat رغبة z "1. aç olma, açlık, 2. arzulama, beğenme, tercih etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raġiba رغب z "acıktı, şiddetle arzuladı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice raˁab רעב z "şiddetli açlık, kıtlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça raġāˀib رغائب z "1. dilekler, 2. Recep ayının ilk Cuma gecesine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rġb kökünden gelen raġībat رغيبة z "şiddetle arzulanan şey, dilek" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça raġiba رغب z "arzuladı, dilek diledi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için rağbet maddesine bakınız.
Arapça zancabīl زنجبيل z "kökü baharat olarak kullanılan bir bitki, zingiber oficinale" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zangbīl זנגביל z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śrŋgavēra शृङ्गवेर z "'boynuz gövde?', a.a." sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śrŋga "boynuz" (NOT: Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *krən-go- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-1 "kafatası, boynuz" kökünden türetilmiştir. ) ve Sanskritçe vēra "gövde, beden, safran bitkisi" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser maddesine bakınız.
Farsça bāġbān باغبان z "bağ bekçisi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bağ2 maddesine bakınız.
Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sekban maddesine bakınız.
Farsça sagbān سگبان z "köpek bakıcısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sag سگ z "köpek" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sak sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sn-ka- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷn-ka- biçiminden evrilmiştir. ) ve Farsça bān بان z "bakan, güden" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kanin, +ban maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.