Galam - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Galam Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça wsm kökünden gelen mawsim موسم z "yılın bir dönemine denk gelen belirlenmiş zaman, hac mevsimi, yağmur mevsimi, yolculuk mevsimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasm وسم z "1. damga, belirleyici işaret, marka, 2. damgalama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için sima maddesine bakınız.
Arapça nḳd kökünden gelen naḳd نقد z "1. gagalama, eleştirme, 2. metal para, akçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳada نقد z "1. gagaladı, 2. eleştirdi, eleştirel yorumda bulundu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #nḳd נקד z "noktalama, sivri bir nesneyle tıklama " kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça nḳṭ kökünden gelen nuḳṭat نقطة z "nokta, özellikle Arap yazısında kullanılan noktalama işaretleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nūḳdtā נוקדתא z "nokta, özellikle İbrani yazısında kullanılan noktalama işaretleri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #nḳd נקד z "noktalama, sivri bir uçla işaretleme, gagalama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.
Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabīˁat طبيعة z "bir varlığın özünden veya yaradılıştan gelen özellikleri, kâinatın değişmez düzeni, insan karakteri, yaradılış, cibilliyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabˁ طبع z "mühür ve damga basma, damgalama" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için tab1 maddesine bakınız.
Arapça nḳd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tanḳīd تنقيد z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳd نقد z "gagalama, iğneleme, eleştirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.
Moğolca belge "işaret, alamet, resmi belge, ferman, berat" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Eski Türkçe belgü "işaret, alamet, nişan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bel- "işaretlemek, damgalamak" fiilinden +gU sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için belir- maddesine bakınız.
Eski Türkçe belgü "alamet, işaret, emare" sözcüğünden +lIg sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bel- "işaretlemek, damgalamak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için belir- maddesine bakınız.
İngilizce bellboy "otellerde yardımcı eleman, komi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bell "çan, çıngırak" ve İngilizce boy "oğlan çocuğu" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski Fransızca embuié "uşak, serf" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca embuier "prangalamak, ayağını bağlamak" fiilinden türetilmiştir. )
Fransızca dessin "çizim, tasarım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dessiner "taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen designare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince signare "işaretlemek, damgalamak, belirtmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sinyal maddesine bakınız.
İngilizce pickup "1. kamyonet, 2. otomatik kollu fonograf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to pick up "yerden kaldırmak, almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce to pick "1. sivri bir şeyle deşmek, gagalamak, 2. bir tutam almak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Fransızca piquer fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için pik2 maddesine bakınız.
Fransızca piqué "1. sivri bir şeyle delinmiş, gagalanmış, 2. ikiş tabakaka kumaşın üstüste dikilmesiyle elde esilen bir tür dokuma, 3. uçağın dikey olarak dalışa geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca piquer "gagalamak, sivri bir şeyle delmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pik2 maddesine bakınız.
Fransızca pique-nique "kırda yenen hafif yemek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca piquer "gagalamak, bir tutam almak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pik2 maddesine bakınız.
Fransızca piccolo "küçük flüt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen flauto piccolo deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca piccolo "küçük" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Geç Latince piccare "gagalamak, bir tutam almak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pike maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 14 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.