Gışa - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gışa Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe sözcük, Ad halinde IPA: /bilgisaˈjaɾ/, çoğulu IPA: /bilgisajaɾˈlaɾ/ anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan bilgisayar kelimesi Heceleme: bil·gi·sa·yar anlamındadır. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (bilişim, bilişim) bilgisayar anlamına gelir. Kırım Tatarca dilinden alınan bilgisayar kelimesi http://avdet.org/tr/node/18546 anlamındadır.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İngilizce hack "1. balta veya kaba bıçakla doğramak, 2. bir bilgisayar sistemine izinsiz girmek" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil Eski İngilizce haccian "balta veya bıçakla doğramak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hakkôn biçiminden evrilmiştir.
Fransızca aynı anlama gelen critique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kritikē κριτικη z "yargılama, hüküm verme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kritikós κριτικός z "1. yargılayan kimse (ad), 2. yargısal, karar verici (sıfat) " sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "yargılamak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kriter maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce macro "1. büyük (sadece bileşiklerde), 2. büyük çaplı, en geniş boyutlu, makroekonomik, 3. bilgisayar dilinde birden fazla komutun bileşiminden oluşan komut grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca makrós μακρός z "uzun, büyük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mak-ro biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *māk- "büyük" kökünden türetilmiştir.
İngilizce blog "internette yayımlanan günce" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1999 Peter Merholz, blog yazarı.) İngilizce sözcük İngilizce weblog sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce web "1. ağ, doku, kumaş, 2. bilgisayar ağı" (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wabjam "dokuma, kumaş" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wobh-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *webh- "dokumak" kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce log "1. kütük, tomruk, 2. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç, 3. gemi güncesi, seyir defteri, günce" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pafta maddesine bakınız.
İngilizce joystick "1. uçaklarda kumanda çubuğu, 2. bilgisayarlarda oyun çubuğu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce stick "çubuk, değnek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikkon "ucu sivri çubuk veya kazık" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *stik- "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için etiket maddesine bakınız.
İngilizce upload "bir dosyayı yerel bilgisayardan internete yükleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce up "yukarı" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *up biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upo "alt, alta, alttan (edat)" biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce load "yükleme" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sub+ maddesine bakınız.
İngilizce client "1. müşteri, 2. ağ üzerinde server'a tabi olan bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cliens "'kulak veren', bir patrona bağlı olan kişi, mükellef" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cluere "dinlemek, kulak vermek" fiilinden +ens sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kleu- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce host "1. konuk ağırlayan, evsahibi, 2. network üzerinde hizmet veren bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince hospes, hospit- "konuk ağırlayan" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghos-pot- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghos-ti- "yabancı, konuk" kökünden türetilmiştir.
İngilizce virtual "1. bir şeyin aslı olmadığı halde onun özelliklerine veya gücüne sahip olan, 2. bilgisayarda yaratılan gerçeğe benzer görüntü veya ortam" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce virtue "1. erdem, 2. özellik, hassa, eylem gücü" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince virtus "1. erkeklik, 2. erdem, nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince vir "erkek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wī-ro- "erkek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce cursor "bilgisayar ekranında güncel konumu gösteren işaret, imleç" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cursor "koşucu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kurs1 maddesine bakınız.
İngilizce format "1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca formato "matbaacılıkta forma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
İngilizce internet "bilgisayarlar arası ağ" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük İngilizce intercomputer network sözcüğünün kısaltmasıdır. ) Bu sözcük İngilizce net "ağ" sözcüğünden inter+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için net2 maddesine bakınız.
İngilizce computer "1. hesaplama cihazı, 2. bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce compute "hesaplamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen computare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince putare "saymak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ampüte maddesine bakınız.
İngilizce laptop "kucaküstü (bilgisayar)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lap "kucak" ve İngilizce top "üst" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için top2 maddesine bakınız.
İngilizce notebook "1. not defteri, 2. not defteri boyutunda bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için not, buklet maddelerine bakınız.
İngilizce tag "1. etiket, iliştirilen şey, 2. bilgisayarda hipertekst etiketi" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce update "güncelleme, özellikle bir bilgisayar yazılımının yeni versiyonunu kullanıma sokma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce up to date "bugüne uyarlanmış, güncel" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce up "ileri, yukarı (edat)" ve İngilizce date "tarih" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Latince datum "'verildi', bir mektubun veya belgenin tanzim edildiği yer ve tarih için kullanılan deyim" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için upload, data maddelerine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde IPA: /bilgisaˈjaɾ/, çoğulu IPA: /bilgisajaɾˈlaɾ/ anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan bilgisayar kelimesi Heceleme: bil·gi·sa·yar anlamındadır. Kırım Tatarca sözcük, Ad halinde (bilişim, bilişim) bilgisayar anlamına gelir. Kırım Tatarca dilinden alınan bilgisayar kelimesi http://avdet.org/tr/node/18546 anlamındadır.
Türkçe sözcük, Ad halinde (mantık) kısır döngü anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan döngü kelimesi (bilişim) belli bir sayıda, ya da bir sonlandırıcıya ulaşana kadar yinelenen, bir dizi bilgisayar buyruğu anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.