Frḳ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Frḳ Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça frḳ kökünden gelen fāriḳat فارقة z "ayırdedici şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen farḳ فرق z "1. ayrılma, ayrışma, ayırt etme, 2. ayrım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فرق z "ayırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça frḳ kökünden gelen farīḳ فريق z "askeri birlik, müfreze, bölük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فرق z "ayırdı" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen firḳat فرقة z "hizip, bölük, insan grubu, fraksiyon, parti" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen firāḳ فراق z "ayrılık, birbirinden ayrı kalma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen furḳat فرقة z "ayrılık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen furḳān فرقان z "ayırma?, doğruyu yanlıştan ayırma?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice prḳ kökünden gelen purḳanā פרקןא z "selamet, kurtuluş, bir borçtan veya kölelikten kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #prḳ "ayrılma, kurtulma" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen mutafarriḳ متفرّق z "ayrışmış, ayrı, çeşitli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farḳ فرك z "ayırma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen tafrīḳ تفريق z "ayırma, ayrıştırma, bölüm bölüm yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen farḳ فرق z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.
Arapça frḳ kökünden gelen tafrīḳat تفريقة z "ayrışma, ayrıştırma, bölme, dağıtma, düzen bozma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tefrik maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 10 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.