Firi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Firi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça furn فرن z "ekmek veya yemek pişirilen fırın" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen fúrnos φούρνος z sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen furnus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷhorno- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷher- "(ateş veya közle) ısıtmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için termo+ maddesine bakınız.
Arapça frk kökünden gelen farīk فريك z "1. kurutulmuş taze buğday tanesi, 2. kuş veya tavuk palazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraka فرك z "ufaladı" fiilinin sıfatıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice pārak פרכ z "yarmak, tahılı ovarak kepeğini ayırma" kökü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca ve Eski Yunanca zopherós ζοφερός z "karanlık" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca zóphos ζόφος z "1. karanlık, kasvet, 2. batı" sözcüğünün sıfatıdır.
fırıl "dönme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fır maddesine bakınız.
Arapça furn فرن z "ekmek veya yemek pişirilen fırın" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen fúrnos φούρνος z sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Latince aynı anlama gelen furnus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷhorno- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷher- "(ateş veya közle) ısıtmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için termo+ maddesine bakınız.
Arapça ġrb kökünden gelen ġuraybat غريبة z "un, şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġurayb غريب z "küçük garip şey" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ġarīb غريب z "yabancı, tuhaf, egzotik" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için garip maddesine bakınız.
Arapça kwr kökünden gelen kūrat كورة z "körük, demir eritme düzeneği, demir fırını" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça tannūr تنّور z "fırın, özellikle kilden yapılan kuyu şeklinde fırın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen tanūrā תנורא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen tinūru sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça tannūrat تنّورة z "bir tür ocak, bir tür geniş kadın eteği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tannūr تنّور z "fırın" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tandır maddesine bakınız.
Farsça firişte فرشته z "elçi, melek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen frēştag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde fraēşta- "elçi" sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *prə-isto- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için fer+ maddesine bakınız.
Yeni Yunanca rómbos ῥόμβος z "gemi penceresi, küpeştede top atış deliği" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca rhómbos ῥόμβος z "baklava şekli, öreke, fırıldak" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca cheminée sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince caminatus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caminus "ocak, fırın" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kamīnos καμίνος z "kubbe şeklinde taş fırın, tandır, evren" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kemer maddesine bakınız.
Farsça āfirīn آفرين z "övgü, kutsama, alkış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen āfrīn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āfrītan, āfrīn- "1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca petits four "küçük pasta veya hamur işi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca petit "küçük" ve Fransızca four "fırın, fırın işi" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince furnus "fırın" sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için fırın maddesine bakınız.
Fransızca réchaud "küçük soba veya fırın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chaud "sıcak" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen calidus sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce spin "1. iplik eğirme, 2. ekseni etrafında hızla dönme, fırıldak çevirme, bilardoda topa falso verme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *spinnan "iplik eğirmek" sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce crematorium "ölü yakma fırını" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince crematorium "yakma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cremare "yakmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *krem- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-4 "ateş" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için karbon maddesine bakınız.
Latince forceps, forcip- "maşa" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince formus "ateş, olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince capere "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fırın, kapasite maddelerine bakınız.
Türkçe >> kökünden gelen çıldır- "çıldırmak, fırıl fırıl dönmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil çıl "şakırtı ve şaplama sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çıldır- maddesine bakınız.
fırıl "dönme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fır maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde (matematik) bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim anlamına gelir. Türkmence sözcük, Ad halinde tuğla pişirilen özel fırın, tuğla fırını anlamına gelir.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.